Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9662120414 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava klimatizace.
60707780
Progresklima CZ s.r.o., Houbalova 2553/4, 628 00 Brno 26 446,28 Kč 212-414.pdf 14. 5. 2021 08:33:17
9662120417 ORG 512, 508 Husova 12, Husova 5 v Brně - oprava klimatizace.
60707780
Progresklima CZ s.r.o., Houbalova 2553/4, 62800 Brno 12 396,69 Kč 212-417.pdf 14. 5. 2021 13:41:04
9662121072 ORG 514 Dominikánské nám. 3 v Brně - úprava a oprava elektroinstalace k ventilátorům v suterénních prostorách.
60707780
Progresklima CZ s.r.o., Houbalova 2553/4, 62800 Brno 30 578,51 Kč 212-1072.pdf 29. 11. 2021 09:30:10
9662130082 513 Moravské nám. 15 - Kontrola vzduchotechniky
60707780
Progresklima CZ s.r.o., Houbalova 2553/4, 62800 Brno 30 000,00 Kč 213-082.pdf 18. 3. 2021 09:19:21
9662020975 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava izolací vzduchotechnického potrubí.
60707780
Progresklima CZ s.r.o., Houbalova 2553/4, 62800 Brno 8 264,50 Kč 202-975.pdf 19. 10. 2020 13:48:22
5419023454 Kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 2889/6 k.ú. Nový Lískovec
60701749
ENVIPLAN, s.r.o., Durďákova 344/36a, 61300 Brno 43 990,00 Kč 5419023454 - ENVIPLAN, s.r.o..pdf 26. 9. 2019 10:51:04
9732200051 Objednávka tlumočnických služeb - XIV. Brněnské kulturní fórum - Boks s.r.o.
60700203
Boks s.r.o., Česká 76, 66431 Lelekovice 32 350,00 Kč Objednavka - boks tlumoceni.pdf 6. 6. 2022 16:00:48
9662220223 007 - Bělohorská 157, p - výměna DT
60699132
BYTASEN, spol. s r.o., Kotěrova 2037/1b, 61300 Brno 826,44 Kč PDF_16032022143218_002.pdf 16. 3. 2022 14:59:35
9662030071 ORG 514 Dominikánské nám. 3 v Brně - revize odpadu kamerovým systémem.
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 8 264,50 Kč 203-071.pdf 24. 2. 2020 12:47:19
9662021167 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava odpadu.
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 8 264,50 Kč 202-1167.pdf 30. 11. 2020 16:40:08
9662120515 200 Jánská 22 ZTI
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 8 264,46 Kč 212-515.pdf 15. 6. 2021 09:32:39
9662220385 ORG 006 ZUŠ Vídeňská 85 v Brně - odstranění havárie kanalizace.
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 20 661,15 Kč PDF_10052022132843.pdf 11. 5. 2022 11:56:51
9662220387 467 Koliště 43 - Oprava ZTI
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 20 661,15 Kč PDF_10052022132843_001.pdf 11. 5. 2022 12:01:31
9662020151 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava odpadu.
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 11 570,30 Kč 202-151.pdf 24. 2. 2020 14:01:45
9661930646 ORG 141 Starobrněnská 20 - čištění kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 15 000,00 Kč OBJ_93_646.pdf 12. 11. 2019 15:09:59
9662120972 007 Jabloňová 24 - Průtočnické práce (bytový dům)
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 16 528,92 Kč 212-972.pdf 21. 10. 2021 10:35:27
9662030079 ORG 141 Starobrněnská 20 - čištění kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 10 000,00 Kč 203-079.pdf 24. 2. 2020 16:55:21
9662020289 513 Moravské nám. 15 - Oprava kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 24 793,40 Kč 202-289.pdf 2. 4. 2020 14:18:13
9662020474 337 Masná 5 kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 14 876,10 Kč 202-474.pdf 27. 5. 2020 09:36:52
9662021002 424 - Kraví hora II - pročistění kanalizace, obj. č. 16
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 14 876,10 Kč 202-1002.pdf 22. 10. 2020 09:01:05
9662020380 424 - Kraví hora II - pročistění kanalizace obj. 15
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 16 529,00 Kč 202-380.pdf 5. 5. 2020 08:58:57
9662220165 507 - Kounicova 67 - pročištění kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 12 396,69 Kč PDF_22022022141602.pdf 22. 2. 2022 15:23:20
9661921143 416 - Kraví hora I - oprava hav stavu WC
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 20 661,20 Kč OBJ_92_1143.pdf 14. 11. 2019 10:17:52
9662130153 ORG 511 chaty MMB Rakovec - odvoz odpadních vod.
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 15 702,47 Kč 213-153.pdf 28. 4. 2021 11:18:52
9662120799 507 Kounicova 67 - čištění odpadu
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 9 917,35 Kč 212-799.pdf 6. 9. 2021 09:45:08
9661930605 337 Masná 5 kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 8 264,50 Kč OBJ_93_605.pdf 29. 10. 2019 13:18:29
9661921184 467 Koliště 43 - Průtočnické práce
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 20 661,20 Kč OBJ_92_1184.pdf 3. 12. 2019 09:40:27
9662130206 ORG 507 Kounicova 67 čištění kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 15 000,00 Kč 1213-206.pdf 26. 5. 2021 16:27:34
9662120862 168 Lidická 50 - Oprava kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 9 917,35 Kč 212-862.pdf 23. 9. 2021 14:55:32
9662020018 416 - Kraví hora I - oprava splaškové kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 24 793,40 Kč OBJ-202-018.pdf 20. 1. 2020 15:32:53
9662120364 007 Jabloňová 2 - Průtočnické práce (bytový dům)
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 14 876,03 Kč 212-364.pdf 30. 4. 2021 09:25:03
9662120365 395 Vinohradská 78 - Odčerpání jímky
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 9 917,35 Kč 212-365.pdf 30. 4. 2021 09:33:38
9662121020 467 Koliště 43 - Oprava kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 20 661,15 Kč 212-1020.pdf 18. 11. 2021 07:53:22
9661920942 007 - Beethovenova 2, Maršálková, Brno - čištění kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 8 264,46 Kč OBJ_92_942.pdf 23. 9. 2019 09:57:48
9661930564 ORG 272 Žerotínovo nám. 6 - čištění kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 10 000,00 Kč OBJ_93_564.pdf 9. 10. 2019 14:01:39
9661930563 507 Kounicova 67 - čištění dešťových vpustí
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 15 000,00 Kč OBJ_93_563.pdf 9. 10. 2019 14:35:46
9662021122 007 - Zámečnická 2 - pročištění svislých dešťových svodů
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 8 210,00 Kč 202-1122.pdf 19. 11. 2020 09:59:45
9662120988 ORG 508 Husova 5 v Brně - revize a oprava části kanalizace.
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 18 181,81 Kč 212-988.pdf 27. 10. 2021 16:24:58
9662230099 507 Kounicova 67 - oprava kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 16 528,92 Kč PDF_24022022111535_003.pdf 24. 2. 2022 14:05:01
9662030508 ORG 272 Žerotínovo nám. 6 čištění kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 12 000,00 Kč 203-508.pdf 15. 12. 2020 12:33:30
9662020320 484 Svatoplukova 84 kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 16 529,00 Kč 202-320.pdf 9. 4. 2020 13:00:40
9662120189 006 Lipová 18 - Revize kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 14 876,03 Kč 212-189.pdf 2. 3. 2021 10:14:04
9662230037 ORG 354 Jakubské nám. 5 v Brně - revize havarijní části kanalizace.
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 18 181,81 Kč PDF_04022022075140.pdf 4. 2. 2022 08:13:40
9661930532 ORG 502 Malinovského nám. 3, Brno - revize kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 15 000,00 Kč OBJ_93_532.pdf 23. 9. 2019 14:50:52
9662120102 ORG 141 Starobrněnská 20 - oprava kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 14 876,00 Kč obj. 212_102.pdf 2. 2. 2021 14:26:35
9662230193 ORG 511 chaty MMB Rakovec - odvoz odpadních vod.
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 15 702,47 Kč PDF_06042022144234_003.pdf 8. 4. 2022 12:41:23
9662220335 ORG 514 Dominikánské nám. 3 v Brně - oprava kanalizace.
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 21 487,60 Kč PDF_20042022095650_005.pdf 3. 5. 2022 14:19:15
9662020892 467 Koliště 43 - Průtočnické práce
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 20 661,20 Kč 202-892.pdf 17. 9. 2020 13:08:52
9662220189 ORG 514 Dominikánské nám. 3 v Brně - prověření odpadního potrubí kamerovým systémem.
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 14 876,03 Kč PDF_01032022110237_003.pdf 2. 3. 2022 08:40:33
9662020619 513 Moravské nám. 15 - Čištění kanalizace
60696834
SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 62000 Brno 20 661,20 Kč 202-619.pdf 21. 7. 2020 08:06:05