Veřejné zakázky
statutární město Brno

Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport
1 667,00 Kč 11. 12. 2019 08:16:33
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
53 937,50 Kč 13. 1. 2020 11:37:13
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
145 802,80 Kč 13. 1. 2020 11:40:45
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
1 680 663,75 Kč 13. 1. 2020 11:42:18
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu 1. náměstka primátorky
16 752,00 Kč 11. 12. 2019 13:07:11
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
2 989,00 Kč 11. 12. 2019 13:52:00
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zahraničních vztahů
2 734,00 Kč 11. 12. 2019 15:20:26
6319043977 Směnná smlouva - pozemky p.č. 2152/31, 2136/2 v k.ú. Komín
30 600,00 Kč 14. 11. 2019 14:33:12
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise životního prostředí RMB
2 088,00 Kč 12. 12. 2019 09:27:45
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru životního prostředí
3 672,00 Kč 12. 12. 2019 09:31:42
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru investiční
2 167,00 Kč 12. 12. 2019 10:39:41
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
2 771,00 Kč 12. 12. 2019 11:45:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
1 365,00 Kč 12. 12. 2019 11:48:56
6319024372 Kupní smlouva č. 6319024372 - nabytí pozemku p.č. 1308/6 a části pozemku p.č. 748/1, která je oddělena geometrickým plánem č. 1863-261/2018 ze dne 16.10.2018 a nově označena jako pozemek p.č. 748/4, oba v k.ú. Soběšice
60 000,00 Kč 25. 10. 2019 11:05:03
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Tiskové středisko
3 398,00 Kč 12. 12. 2019 11:51:24
6319174178 Kupní smlouva č. 6319174178 – nabytí pozemku p.č. 7480/6 k.ú. Židenice
66 000,00 Kč 25. 10. 2019 12:03:08
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Úsek 1. náměstka primátorky
1 135,00 Kč 12. 12. 2019 12:51:43
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru kultury
1 461,00 Kč 12. 12. 2019 17:35:33
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru kultury
8,03 Kč 12. 12. 2019 17:37:48
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
1 435,00 Kč 13. 12. 2019 08:20:15
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zdraví
2 424,00 Kč 13. 12. 2019 09:29:33
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno
2 073,00 Kč 13. 12. 2019 09:30:09
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB
2 073,00 Kč 13. 12. 2019 09:31:18
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu
1 134,00 Kč 13. 12. 2019 09:47:24
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Rada pro markeing a cestovní ruch
2 390,00 Kč 16. 12. 2019 13:06:13
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu
2 730,00 Kč 16. 12. 2019 13:09:27
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát
521,00 Kč 16. 12. 2019 14:37:46
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková
1 497,00 Kč 16. 12. 2019 14:40:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu - Odbor městské informatiky
2 331,00 Kč 2. 12. 2019 16:25:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravněsprávních činností
1 072,48 Kč 16. 12. 2019 16:21:22
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
1 120,00 Kč 17. 12. 2019 08:40:47
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru rozpočtu a financování
4 750,00 Kč 17. 12. 2019 11:12:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise pro informační technologie RMB
887,00 Kč 17. 12. 2019 11:36:06
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 1. náměstka primátorky
4 747,00 Kč 17. 12. 2019 13:55:54
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 1. náměstka primátorky
4 651,00 Kč 17. 12. 2019 13:56:09
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
1 865,00 Kč 18. 12. 2019 09:15:37
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
3 732,00 Kč 18. 12. 2019 09:17:04
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
4 390,00 Kč 18. 12. 2019 09:19:36
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
15 164,00 Kč 18. 12. 2019 09:21:41
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu - Odbor strategického rozvoje a spolupráce
121,74 Kč 3. 12. 2019 12:54:38
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
3 551,00 Kč 18. 12. 2019 09:24:13
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu - Odbor strategického rozvoje a spolupráce
471,68 Kč 3. 12. 2019 12:58:06
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Úsek 2. náměstka primátorky
895,00 Kč 18. 12. 2019 09:26:26
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru správy majetku
39 928,00 Kč 18. 12. 2019 10:33:04
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor správy majetku
32 045,80 Kč 18. 12. 2019 10:45:38
Čerpání prostředků prostřednictvím Kancelář marketingu a cestovního ruchu
10 000,00 Kč 18. 12. 2019 11:10:09
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář primátorky města Brna
2 400,00 Kč 18. 12. 2019 15:42:15
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu tajemníka MMB
17 714,00 Kč 18. 12. 2019 16:07:01
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu - Archiv města Brna
2 219,00 Kč 4. 12. 2019 10:51:17
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Archiv města Brna
11 729,00 Kč 4. 12. 2019 10:53:17