Veřejné zakázky
statutární město Brno

Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport
1 667,00 Kč 11. 12. 2019 08:16:33
9632000008 GP na vyznačení skutečné hranice komunikace - k.ú. Tuřany
607415002
23 250,00 Kč 1. 4. 2020 13:05:28
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
53 937,50 Kč 13. 1. 2020 11:37:13
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního a stavebního řízení
1 965,00 Kč 29. 4. 2020 16:32:19
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
145 802,80 Kč 13. 1. 2020 11:40:45
poštovní služby-Odbor vnitřních věcí
1 000 000,00 Kč 30. 4. 2020 07:49:05
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
1 680 663,75 Kč 13. 1. 2020 11:42:18
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 3. náměstka primátorky
8 957,00 Kč 1. 4. 2020 13:58:29
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu 1. náměstka primátorky
16 752,00 Kč 11. 12. 2019 13:07:11
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
570,00 Kč 1. 4. 2020 14:28:07
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
161,00 Kč 2. 4. 2020 07:50:38
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
2 989,00 Kč 11. 12. 2019 13:52:00
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková
1 494,00 Kč 2. 4. 2020 08:49:40
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zahraničních vztahů
2 734,00 Kč 11. 12. 2019 15:20:26
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
120 400,86 Kč 30. 4. 2020 11:19:58
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
5 079,00 Kč 26. 5. 2020 12:29:52
čerpání prostředků na drobné nákupy kancelářských potřeb-Odbor vnitřních věcí
1 568,00 Kč 30. 4. 2020 12:46:14
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
34 292,00 Kč 26. 5. 2020 12:34:54
6319043977 Směnná smlouva - pozemky p.č. 2152/31, 2136/2 v k.ú. Komín
30 600,00 Kč 14. 11. 2019 14:33:12
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise životního prostředí RMB
2 088,00 Kč 12. 12. 2019 09:27:45
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru životního prostředí
3 672,00 Kč 12. 12. 2019 09:31:42
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru investiční
2 167,00 Kč 12. 12. 2019 10:39:41
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
2 771,00 Kč 12. 12. 2019 11:45:58
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
16 961,00 Kč 25. 2. 2020 10:25:53
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
1 365,00 Kč 12. 12. 2019 11:48:56
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
13 568,00 Kč 25. 2. 2020 10:29:59
6319024372 Kupní smlouva č. 6319024372 - nabytí pozemku p.č. 1308/6 a části pozemku p.č. 748/1, která je oddělena geometrickým plánem č. 1863-261/2018 ze dne 16.10.2018 a nově označena jako pozemek p.č. 748/4, oba v k.ú. Soběšice
60 000,00 Kč 25. 10. 2019 11:05:03
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Tiskové středisko
3 398,00 Kč 12. 12. 2019 11:51:24
6319174178 Kupní smlouva č. 6319174178 – nabytí pozemku p.č. 7480/6 k.ú. Židenice
66 000,00 Kč 25. 10. 2019 12:03:08
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Úsek 1. náměstka primátorky
1 135,00 Kč 12. 12. 2019 12:51:43
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru kultury
1 461,00 Kč 12. 12. 2019 17:35:33
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 1. náměstka primátorky
2 912,00 Kč 6. 4. 2020 07:39:21
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru kultury
8,03 Kč 12. 12. 2019 17:37:48
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu
2 380,00 Kč 6. 4. 2020 09:09:01
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
1 435,00 Kč 13. 12. 2019 08:20:15
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
631,00 Kč 6. 4. 2020 09:24:30
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zdraví
2 424,00 Kč 13. 12. 2019 09:29:33
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno
2 073,00 Kč 13. 12. 2019 09:30:09
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát
1 675,00 Kč 6. 4. 2020 10:08:52
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB
2 073,00 Kč 13. 12. 2019 09:31:18
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního plánování a rozvoje
991,00 Kč 6. 4. 2020 10:13:43
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu
1 134,00 Kč 13. 12. 2019 09:47:24
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
949,13 Kč 12. 3. 2020 14:33:31
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
8 240,59 Kč 12. 3. 2020 14:34:56
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
2 304,96 Kč 12. 3. 2020 14:37:30
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
3 780,00 Kč 12. 3. 2020 14:39:16
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
14 580,00 Kč 12. 3. 2020 14:42:55
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
5 444,00 Kč 12. 3. 2020 14:44:54
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
962,00 Kč 12. 3. 2020 14:46:37
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Rada pro markeing a cestovní ruch
2 390,00 Kč 16. 12. 2019 13:06:13