Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9622100038 Objednávka zpracování aktualizace hodnocení vlivů na krajinný ráz na akci Bytová výstavba Kamenný vrch II
75419688
Koláček Pavel, Brno 8 000,00 Kč 9622100038.pdf 26. 5. 2021 13:46:14
9662220752 007 - bytový dům - Traubova 16 - Kometa Brno - vyvložkování komínu
88674533
Kolář Michal, Hostěnická 686, 66407 Pozořice 33 305,78 Kč PDF_23092022125702_001.pdf 29. 9. 2022 10:35:07
9722000118 SPOD - školení - Idendifikace nejlepšího zájmu dítěte
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 990,00 Kč Kolumbus PM - identifikace nejlepšího zájmu dítěte.pdf 30. 7. 2020 13:42:19
9722000217 SPOD - školení Práva a povinnosti SPOD v civilním řízení
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 590,00 Kč Kolumbus PM - objednávka vzdělávání.pdf 2. 12. 2020 08:55:55
9722000110 SPOD - školení Řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví nezletilého dítěte
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 690,00 Kč Kolumbus - objednávka vzdělání.pdf 16. 7. 2020 10:34:00
9721900161 OSPOD - Celostátní výjezdní seminář k práci OSPOD T:30.10 - 1.11.2019
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 3 942,10 Kč Kolumbus PM. - Objednávka.pdf 17. 12. 2019 14:34:24
9722000182 OSPOD - školení Předběžná opatření v praxi OSPOD
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 3 180,00 Kč Objednávka - OSPOD - školení Předběžná opatření v praxi OSPOD.pdf 29. 10. 2020 11:16:18
9721900160 SPOD výjezdní seminář k práci OSPOD
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 31 536,80 Kč Objednávka - Kolumbus PM, výjezdní intenziv. seminář.pdf 18. 12. 2019 10:21:46
9721900166 OSPOD - školení Hmotněprávní a procesní aspekty vyživovacích povinností k dítěti
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 572,10 Kč Objednávka - Kolumbus PM - hmotněprávní a procesní aspekty.pdf 18. 12. 2019 10:28:54
9721900182 OSPOD - školení Nejlepší zájem dítěte při určování a popírání rodičovství; Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 7 860,50 Kč Objednávka - Kolumbus PM - vzdělání pro 2 sociální pracovnice, 9950.pdf 18. 12. 2019 13:09:01
9721900198 SPOD - školení hmotněprávní a procesní aspekty svěření dítěte do péče jiné osoby
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 3 144,20 Kč Objednávka - Kolumbus PM, vzdělávání pro 2 soc.prac. OSPOD.pdf 19. 12. 2019 12:07:27
9721900007 SPOD-školení-Aplikace správního řádu v rozhodovací praxi SPOD
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 4 242,30 Kč Objednávka Kolumbus PM, SPOD školení aplikace správního řádu.pdf 5. 12. 2019 14:06:42
9722100108 SPOD - školení Cochemská praxe
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 590,00 Kč Objednávka - SPOD - školení Cochemská praxe.pdf 26. 8. 2021 09:16:21
9721900124 Objednávka - PP - kurz Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 572,10 Kč Objednávka - Kolumbus PM, s.r.o..pdf 7. 11. 2019 09:41:52
9722000194 SPOD - školení
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 25 440,00 Kč Objednávka - SPOD - školení.pdf 12. 11. 2020 09:36:22
9722000106 SPOD - školení - Řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví nezletilého dítěte
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 572,10 Kč Kolumbus PM - řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví.pdf 9. 7. 2020 10:39:43
9722000104 SPOD - školení - Výchovná opatření v rozhodovací praxi OSPOD
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 572,10 Kč Kolumbus PM - výchovná opatření v rozhodovací praxi OSPOD.pdf 9. 7. 2020 10:55:11
9722100139 SPOD - školení Cochemská praxe
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 655/5, 62100 Brno 1 590,00 Kč Kolumbus PM.pdf 24. 9. 2021 08:30:53
9722200130 SPOD-školení 1.Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti, 2.Rodičovská odpovědnost, 3.Řádná a bezvadná správa jmění nezletilého dítěte, 4.Psychiatrické minumum při práci s klienty, 5.Práva a povinnosti dítěte...
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 655/5, 62100 Brno 11 140,00 Kč Kolumbus PM, s.r.o..pdf 20. 9. 2022 12:39:12
9722200065 SPOD - školení Jednání a komunikace s problémovými osobami, řešení konfliktů a agrese, včetně prevencí syndromu vyhoření
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 655/5, 62100 Brno 17 580,00 Kč Kolumbus PM.pdf 9. 5. 2022 08:53:46
9722200090 SPOD-školení Právní minimum pro start do dospělosti
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 655/5, 62100 Brno 1 790,00 Kč SPOD-školení Právní minimum pro start do dospělosti.pdf 4. 7. 2022 09:31:45
5422023370 Kupní smlouva - nabytí stavby při ulici Vančurova a nabytí pozemku p.č. 5467/2 v k.ú. Židenice
46903780
KOMEKON s.r.o., Křenová 478/72, 60200 Brno-střed 826,45 Kč KS chodník a parkovací stání, ul. Vančurova.pdf 5. 8. 2022 13:05:45
9162100198 Vstupenky na hokejový zápas a šály pro francouzský press trip
26296195
KOMETA GROUP,a.s., Křídlovická 911/34, 60300 Brno 5 184,00 Kč Objednavka_Kometa.pdf 16. 11. 2021 14:28:04
5421023811 Kupní smlouva - nabytí staveb - Chodník při objektu Kopečná 11, Brno a Bytový dům Pod Petrovem B- SO 19 zpevněné plochy při ul. Jircháře + nabytí pozemků v k.ú. Staré Brno
27673278
KOMFORT Brno s.r.o., Křenová 478/72, 60200 Brno 826,45 Kč 5421023811.pdf 26. 10. 2021 11:56:24
5421020466 Kupní smlouva - nabytí Obytného souboru - Brno Vídeňská a nabytí pozemku p.č. 640/23 v k.ú. Štýřice
29209412
KOMFORT-City, s. r.o., Křenová 478/72, 60200 Brno 826,45 Kč 5421020466.pdf 23. 4. 2021 11:16:42
9662230376 Pozemky - k.ú. Staré Brno
25524241
KOMFORT,a.s., Křenová 478/72, 60200 Brno 4 958,67 Kč PDF_11072022090315_007.pdf 12. 7. 2022 13:48:39
1620170965 Smlouva o propagaci statutárního města Brna v rámci projektu „Sociální automobil“
49551027
KOMPAKT spol. s.r.o., Jana Opletala 683/5, 29001 Poděbrady 50 000,00 Kč Socialni automobil_smlouva_2020.pdf 4. 3. 2020 17:49:51
1621171545 Smlouva o propagaci statutárního města Brna v rámci projektu "Sociální automobil"
49551027
KOMPAKT spol. s.r.o., Jiráskova 1424, 29001 Poděbrady 50 000,00 Kč Socialni automobil_smlouva_2021_anonym.pdf 30. 3. 2021 08:59:01
7322102210 smlouva o poskytnutí daru do veřené sbírky Varhany pro Brno JKC dárce KSČM Čech a Moravy
00496936
Komunistická strana Čech a Moravy, 110 00 Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 1531/9 5 000,00 Kč smlouva o poskytnutí daru Varhany pro Brno JKC.pdf 21. 4. 2022 13:57:05
9162100108 Objednávka konzultačních a poradenských služeb v oblasti CR
04550129
Koncepto, reklamní agentura s.r.o., Kozí 684/8, 60200 Brno 40 000,00 Kč Objednávka Koncepto.pdf 9. 8. 2021 14:07:13
9662020227 ORG 514 Dominikánské nám. 3 v Brně - oprava osvětlení ve výtahu.
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 4 132,30 Kč 202-227.pdf 11. 3. 2020 10:49:13
9662220278 ORG 514 Dominikánské nám. 3 v Brně - oprava snímače a řídícího systému výtahu.
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 826,44 Kč PDF_31032022115648_002.pdf 5. 4. 2022 08:38:47
9662030299 ORG 506 Husova 3 v Brně - odstranění závad z odborné prohlídky výtahu.
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 7 438,00 Kč 203-299.pdf 14. 7. 2020 12:37:49
9662030322 514 Dominikánské nám. 3 - odborná zkouška výtahu
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 5 124,00 Kč 203-322.pdf 3. 8. 2020 11:04:12
9662220746 507 Kounicova 67 - oprava výtahu
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 5 371,90 Kč PDF_12092022105354_002.pdf 14. 9. 2022 15:07:04
9662130478 507 - Kounicova 67 - školení dozorce výtahu
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 1 239,66 Kč 213-478.pdf 18. 11. 2021 08:21:50
9662130486 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava vadných přivolávacích tlačítek výtahu.
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 6 611,57 Kč 213-486.pdf 18. 11. 2021 09:21:24
6618053739/2 Smlouva o dílo na servis výtahů v objektech Radnická10, Mečová 5, Zerlný trh 13
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 43 881,00 Kč KONE vytahy.pdf 21. 3. 2022 09:13:07
9662130158 507 Kounicova 67 - odborná zkouška výtahu
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 12 809,91 Kč 213-158.pdf 30. 4. 2021 13:57:47
9661930530 ORG 507 Kounicova 67 - údržba výtahů
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 369,00 Kč OBJ_93_530.pdf 23. 9. 2019 12:02:59
9662130302 507 - Kounicova 67 - porevizní opravy výtahů
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 29 421,48 Kč 213-302.pdf 21. 7. 2021 16:44:22
9661921209 ORG 507 Kounicova 67 oprava výtahu
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 6 000,00 Kč OBJ_92_1209.pdf 4. 12. 2019 09:58:34
9662220408 ORG 514 Dominikánské nám. 3 v Brně - oprava části poškozené podlahy v kabině výtahu.
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 2 892,56 Kč PDF_16052022142508_007.pdf 17. 5. 2022 14:25:42
9662130028 ORG 504, 304 Stará radnice - odborná zkouška výtahů
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 8 677,00 Kč obj. 213_028.pdf 2. 2. 2021 15:00:01
9662020413 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava výtahu.
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 8 264,50 Kč 202-413.pdf 12. 5. 2020 11:04:59
9661920964 ORG 506 Husova 3 v Brně - oprava výtahu
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 8 264,50 Kč OBJ_92_964.pdf 25. 9. 2019 10:58:30
9662020801 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava výtahu.
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 24 793,40 Kč 202-801.pdf 27. 8. 2020 10:37:11
9662020617 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava výtahu.
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 15 758,70 Kč 202-617.pdf 21. 7. 2020 07:57:30
9662120573 ORG 502 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava výtahu.
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 4 132,23 Kč 212-573.pdf 30. 6. 2021 16:26:00
9662230228 ORG 7 - Vondrákova 7,9 - kontrola a servis výtahů 1.Q.2022
00176842
KONE, a.s., Evropská 423/178, 16000 Praha 7 438,01 Kč PDF_14042022125857.pdf 14. 4. 2022 13:13:34