Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
962,00 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:46:37
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
1 136,00 Kč Dokument.pdf 6. 10. 2020 11:36:33
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
753,68 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:08:00
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru městské informatiky
2 963,00 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 13:40:01
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správy majetku
1 872,00 Kč Dokument.pdf 11. 2. 2021 10:01:21
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Rada pro markeing a cestovní ruch
2 390,00 Kč Dokument.pdf 16. 12. 2019 13:06:13
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
250,00 Kč Dokument.pdf 12. 3. 2020 14:48:18
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor vnitřních věcí
111 383,88 Kč Dokument.pdf 26. 10. 2020 08:40:58
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
1 238,02 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:11:08
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise pro informační technologie RMB
 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 13:41:19
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Rady Klubu zastupitelů města Brna
3 829,00 Kč Dokument.pdf 11. 2. 2021 10:27:24
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu
2 730,00 Kč Dokument.pdf 16. 12. 2019 13:09:27
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
1 361,09 Kč Dokument.pdf 13. 3. 2020 08:10:39
čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kontrolního výboru ZMB
920,00 Kč priloha.pdf 6. 4. 2020 14:23:11
Čerpání prostředků prostřednictvím Kancelář marketingu a cestovního ruchu
8 312,00 Kč Dokument.pdf 26. 10. 2020 09:07:51
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
580,17 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:11:41
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
7 700,00 Kč Dokument.pdf 13. 3. 2020 08:11:49
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního a stavebního řízení
598,00 Kč Dokument.pdf 14. 7. 2020 15:17:43
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 1. náměstka primátorky
2 429,00 Kč Dokument.pdf 6. 10. 2020 13:39:48
3920054151 Rešeršní činnost spojená se studiem pramenů a literatury k tématu dějin Brna.
10 000,00 Kč 029_smlouva_anonym.pdf 26. 10. 2020 09:56:54
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
862,73 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:12:24
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
32 793,44 Kč Dokument.pdf 13. 3. 2020 08:13:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Výbor pro národnostní menšiny ZMB
846,00 Kč Dokument.pdf 6. 10. 2020 13:48:36
3920054153 Rešeršní činnost spojená se studiem pramenů a literatury k tématu dějin Brna.
10 000,00 Kč 030_smlouva_anonym.pdf 26. 10. 2020 10:08:01
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
3 957,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:12:59
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
1 854,56 Kč Dokument.pdf 13. 3. 2020 08:14:37
3920054156 Odborný text do knihy Dějiny Brna sv. 3
13 000,00 Kč 031_smlouva_anonym.pdf 26. 10. 2020 10:17:05
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
1 272,97 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:13:35
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
3 379,18 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 14:54:27
3920054219 Překlad textů abstrakt a klíčových slov do periodika Brno v minulosti a dnes 33/2020 do anglického jazyka.
2 400,00 Kč 032_Smlouva o dílo_anonym.pdf 26. 10. 2020 10:24:29
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
1 200,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:14:38
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
16 992,00 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 14:55:11
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát
521,00 Kč Dokument.pdf 16. 12. 2019 14:37:46
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
37 616,41 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 14:56:24
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková
1 497,00 Kč Dokument.pdf 16. 12. 2019 14:40:16
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
471,00 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 14:56:54
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu - Odbor městské informatiky
2 331,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2019 16:25:58
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
206,69 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 14:57:45
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
12 800,00 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 14:58:23
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravněsprávních činností
1 072,48 Kč Dokument.pdf 16. 12. 2019 16:21:22
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise územního plánování a rozvoje
253,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 11:05:39
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
954,00 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 14:59:02
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
1 120,00 Kč Dokument.pdf 17. 12. 2019 08:40:47
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
20 477,00 Kč drobná záloha kancelářské vybavení květen 2020.pdf 23. 6. 2020 12:23:36
3914053664/1 Odborný text do knihy Dějiny Brna sv. 3
7 200,00 Kč Dodatek smlouvy_3914053664-1_anonym.pdf 7. 10. 2020 09:10:29
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravněsprávních činností
2 438,00 Kč Dokument.pdf 27. 10. 2020 11:39:04
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
16 818,34 Kč Dokument.pdf 14. 12. 2020 14:59:40
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
19 579,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby leden 2021.pdf 25. 2. 2021 06:57:18
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
24 410,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby květen 2020.pdf 23. 6. 2020 12:25:37
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
31 248,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby září 2020.pdf 27. 10. 2020 11:56:14