Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9631900209 Geodetické práce - objednávka č. 9631900209
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 20 000,00 Kč Objednávka č. 9631900209.pdf 21. 11. 2019 09:48:23
9631900210 Geodetické práce - objednávka č. 9631900210
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 15 000,00 Kč Objednávka č. 9631900210.pdf 21. 11. 2019 09:52:47
9542000140 Objednávka ZP na GP na vyměření rozsahu GP k pozemku p.č. 876/2 v k.ú. Ponava
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 300,00 Kč č.j. 0497486- Objednávka GP - k.ú. Soběšice - 9542000140.pdf 26. 11. 2020 09:50:12
9542100064 objednávka oddělovacího GP pro poz. 3268 a 3269 v k.ú. Kníničky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 20 000,00 Kč Objednavka GP-9542100064.pdf 12. 4. 2021 08:40:05
9631900192 Geodetické práce - objednávka č. 9631900192
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 25 000,00 Kč Objednávka č. 9631900192.pdf 16. 10. 2019 11:38:37
9542100009 Objednávka oddělovacího GP na poz. p.č. 1593/3 v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 810,00 Kč č.j. 10731- Objednávka GP - k.ú. Bystrc- 9542100009.pdf 11. 1. 2021 08:52:44
9622200035 Objednávka geometrického vytýčení sítí veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 902/170, 902/186, 902/206, vše k. ú. Lesná
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 110,00 Kč 9622200035.pdf 30. 6. 2022 09:13:45
9542100010 Objednávka oddělovacícho GP pro poz. p.č. 3708/16 v k.ú. Řečkovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 11 010,00 Kč č.j. 10749- Objednávka GP - k.ú. Bystrc- 9542100010.pdf 11. 1. 2021 14:34:05
9542200074 Objednávka GP pro rozdělení pozemku p.č. 772/1 v k.ú. Jehnice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 11 060,33 Kč č.j. 0199945-Objednavka - ZP č. 9542200074 - GP.pdf 30. 3. 2022 10:40:58
9542000046 Objednávka na vyhotovení geometrického plánu
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 264,00 Kč Objednávka č. 9542000046 na vyhotovení geometrického plánu.pdf 24. 4. 2020 09:20:04
9542000062 Objednávka na GP na polohopisné zaměření skutečného stavu podchodu pod Hlavním nádražím, zpracování projektové dokumentace stavby podchodu do ZPMZ daného GP a vyznačení staveb v GP
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 50 000,00 Kč obj. č. 9542000062.pdf 11. 6. 2020 08:21:32
9432100008 Výškopisné a polohopisné zaměření lokality na stavbu "Terénní úpravy - přírodní amfiteátr Rakovec, vč. přípojky NN"
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 20 000,00 Kč 0391156 Objednavka MapKart.pdf 30. 7. 2021 09:02:12
9622200038 Objednávka na geometrické vytýčení sítí VO na pozemcích při ulici Adamcova 4 v k. ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 13 150,00 Kč 9622200038.pdf 4. 7. 2022 08:33:27
9542100159 Objednávka oddělovacího GP pro pozemky p.č. 1642/3 a 1642/5 oba v k.ú. Bosonohy
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 230,00 Kč č.j. 0518170- Objednávka GP - k.ú. Bosonohy- 9542100159.pdf 5. 10. 2021 09:59:09
9631900202 Geodetické práce - objednávka č. 9631900202
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 2 000,00 Kč Objednávka č. 9631900202.pdf 8. 11. 2019 10:20:03
9631900204 Geodetické práce - objednávka č. 9631900204
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 20 000,00 Kč Objednávka č. 9631900204.pdf 8. 11. 2019 10:33:55
9432000004 Vyhotovení GP pro zřízení služebnosti ke stavbě "Rekreační plovoucí molo" na Brněnské přehradě
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 000,00 Kč Objednavka GP MapKart.pdf 25. 5. 2020 13:39:47
9631900184 Geodetické práce - objednávka č. 9631900184
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 5 000,00 Kč Objednávka č. 9631900184.pdf 3. 10. 2019 10:26:31
9621900072 Objednávka na výškopisné a polohopisné doměření části lokality Tuřany-Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 625 00, Brno - Bohunice 6 600,00 Kč 9621900072.pdf 11. 10. 2019 10:31:31
9622000021 Objednávka na zaměření a vytyčení vlastnické hranice pozemku p. č. 49 v k.ú. Řečkovice, pro projekt bytové výstavby při ul.Terezy Novákové
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 625 00, Brno - Bohunice 15 000,00 Kč 9622000021.pdf 22. 4. 2020 11:31:56
9622000010 Objednávka na vyhotovení výškového zaměření p. č. 2294 v k. ú. Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 625 00, Brno - Bohunice 5 000,00 Kč 9622000010.pdf 19. 2. 2020 08:57:43
9662230403 Pozemky - k.ú. Pisárky - areál TJ Favorit
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 4, 62500 Brno 9 917,35 Kč PDF_27072022082517_001.pdf 27. 7. 2022 14:15:15
9512100027 Objednávka - zátěžový koberec, Městská hala Morenda, Vídeňská 9, Brno
28826302
MAN podlahy s.r.o., U Barevny 100, 58222 Přibyslav 26 050,00 Kč objednavka_MAN_registr.pdf 25. 10. 2021 12:17:41
5617173515/1 Plánovací smlouva "Brno-Jundrov, IV. etapa"
26280825
MAMEST, s.r.o., Koliště 1912/13, 60200 Brno-střed 826,45 Kč Dodatek č. 1 k PS č. 5617173515 - JUNDROV IV. etapa.pdf 1. 4. 2021 14:19:24
5621021546 Kupní smlouva - veřejné osvětlení
26280825
MAMEST, s.r.o., Koliště 1912/13, 60200 Brno 826,45 Kč Kupní smlouva.pdf 2. 9. 2021 09:20:32
5620024819 Kupní smlouva - kanalizace splašková
26280825
MAMEST, s.r.o., Koliště 1912/13, 60200 Brno 826,45 Kč Kupní smlouva-kanalizace splašková.pdf 2. 3. 2021 12:54:57
5619023745 Kupní smlouva - vodovod
26280825
MAMEST, s.r.o., Koliště 1912/13, 60200 Brno 413,23 Kč KS MAMEST vodovod.pdf 26. 9. 2019 08:42:48
5620024820 Kupní smlouva kanalizace dešťová
26280825
MAMEST, s.r.o., Koliště 1912/13, 60200 Brno 826,45 Kč Kupní smlouva.pdf 5. 11. 2021 10:04:43
5620022668 Kupní smlouva - vodovod pro veřejnou potřebu v k. ú. Jundrov
26280825
MAMEST, s.r.o., Koliště 1912/13, 60200 Brno 413,23 Kč Kupní smlouva 5620022668_ke zverejneni.pdf 9. 7. 2020 07:58:39
5616174502/1 Plánovací smlouva
Mališ nar. 1977; Mališová nar. 1979, Brno 1 652,89 Kč Dodatek č. 5616174502-1.pdfNovostavba RD Absolonova - prodloužení IS.pdf 18. 12. 2020 14:18:40
5621024452 Kupní smlouva - veřejné osvětlení
27661296
MAISON VRABEL, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1927/8, 60200 Brno 826,45 Kč Kupní smlouva.pdf 21. 12. 2021 12:59:12
5620023249 Kupní smlouva - veřejné osvětlení - "Obytný soubor Kamechy – II. Etapa, ul. Přírodní a vnitroblok sektoru 23 – SO 10 veřejné osvětlení“ v k. ú. Žebětín
27661296
MAISON VRABEL, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1927/8, 60200 Brno 826,45 Kč Kupní smlouva.pdf 22. 9. 2020 09:44:05
9422200058 Objednávka - propagace dotačních programů
28346114
Magnus Regio s.r.o., Lipová 906/1, 60200 Brno 30 000,00 Kč objednávka.pdf 27. 5. 2022 14:02:03
9422100018 Objednávka - publikování článku v novinách
28346114
Magnus Regio s.r.o., Lipová 906/1, 60200 Brno 30 000,00 Kč Objednávka.pdf 1. 3. 2021 09:24:20
9162200065 Propagace SMB v rámci 15. celostátního setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví
28346114
Magnus Regio s.r.o., Lipová 906/1, 60200 Brno 25 000,00 Kč objednavka_propagace_Magnus_regio_setkani_reditelu_nemocnic_2022_anonym.pdf 23. 2. 2022 15:05:00
9162100089 Propagace SMB v rámci 11. ročníku setkání Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci JMK
28346114
Magnus Regio s.r.o., Lipová 906/1, 60200 Brno 25 000,00 Kč objednavka_propagace_Magnus_regio_setkani_život_doprava_anonym.pdf 21. 6. 2021 09:53:01
9162100156 Propagace SMB v rámci 7. ročníku celostátní odborné konference ředitelů a zástupců městské a obecní policie
28346114
Magnus Regio s.r.o., Lipová 906/1, 60200 Brno 45 000,00 Kč objednavka_propagace_Magnus_regio_konference_mestska_policie_anonym.pdf 13. 10. 2021 14:51:31
9422100048 Objednávka na publikování článku v novinách
28346114
Magnus Regio s.r.o., Lipová 906/1, 60200 Brno 40 000,00 Kč objednavka.pdf 4. 6. 2021 09:33:21
9162100079 Propagace SMB v rámci 14. celostátního setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví
28346114
Magnus Regio s.r.o., Lipová 906/1, 60200 Brno 25 000,00 Kč objednavka_propagace_Magnus_regio_setkani_reditelu_nemocnic_anonym.pdf 10. 6. 2021 10:42:07
9422000061 Objednávka - propagační banner v novinách Moravské hospodářství
28346114
Magnus Regio s.r.o., Lipová 906/1, 60200 Brno 49 400,00 Kč objednavka.pdf 14. 8. 2020 09:38:32
9161900484 Propagace SMB v rámci akce Bezpečnost jako základní hodnota naší společnosti
28346114
Magnus Regio s.r.o., Lipová 906/1, 60200 Brno 30 000,00 Kč 18. Objednavka_Magnus Regio s.r.o._2019_final.pdf 27. 11. 2019 13:31:03
7220034644 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání k.ú. Židenice
27748723
MAGIC LIFE PRODUCTION s.r.o., Jičínská 226/17, 13000 Praha 24 000,00 Kč Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikaní.pdf 27. 11. 2020 10:07:31
7221092309 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2021
65351932
MAGDALENIUM, z.s., Bratislavská 215/31, 60200 Brno 50 000,00 Kč MAGDALENIUM.docx 20. 5. 2021 14:19:02
7222091961 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2022
65351932
MAGDALENIUM, z.s., Bratislavská 215/31, 60200 Brno 50 000,00 Kč MAGDALENIUM_2022_program II.pdf 2. 5. 2022 12:27:15
9321900475 Objednávka inzerce
45313351
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 7 711,20 Kč Obj 9321900475.pdf 12. 11. 2019 08:43:48
9322000212 Objednávka inzerce
45313351
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 4 939,20 Kč obj9322000212.pdf 26. 5. 2020 08:27:37
9321900522 Objednávka inzerce
45313351
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 7 711,20 Kč Obj 9321900522.pdf 28. 11. 2019 09:13:03
9322000213 Objednávka inzerce
45313351
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 2 791,53 Kč obj9322000213.pdf 26. 5. 2020 08:31:04
9162100107 Objednávka inzerce v magazínu RODINA
45313351
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 35 000,00 Kč Objednávka inzerce_MF Dnes.pdf 9. 8. 2021 13:58:19
9392000077 Předplatné Lidových novin na rok 2021
45313351
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 4 560,00 Kč 077_objednavka.pdf 12. 11. 2020 13:12:49