Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9632100100 Zaměření pro vytyčení hranice pozemků v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 5 770,00 Kč 9632100100.pdf 21. 6. 2021 10:32:08
9632000091 Vyhotovení GP pro ozdělení pozemku v k.ú. Bohunice ul. Tříčtvrtní
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 50 000,00 Kč 9632000091.pdf 14. 7. 2020 09:31:27
9632100094 Vyhotovení GP pro zřízení služebnosti a vytyčení kabelu VO a jeho ochranného pásma na pozemk v k.ú. Jehnice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 14 000,00 Kč 9632100094.pdf 23. 6. 2021 13:25:05
9632100093 Zaměření skutečného stavu na pozemku v k.ú. Bystrc podél vlastnických hranic s pozemky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 210,00 Kč 9632100093.pdf 23. 6. 2021 13:27:07
9632100141 Zaměření skutečného stavu na pozemcích v k.ú. Kohoutovice, výměr ploch a fotodokumentace
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 43 760,00 Kč 9632100141.pdf 8. 10. 2021 11:06:14
9632100157 Zaměření VO vč. ochranného pásma na pozemcích v k.ú. Medlánky a vyhotovení GP provyznačední VB
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 11 300,00 Kč 9632100157.pdf 8. 10. 2021 11:07:57
9632100170 Vyhotovení GP na pozemku v k.ú. Komín, vyčíslení výměr
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 410,00 Kč 9632100170.pdf 8. 10. 2021 11:09:37
9632000194 Vyhotovení GP pro oddělení pozemku v k.ú. Žebětín
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 940,00 Kč 9632000194.pdf 16. 11. 2020 09:34:41
9632000161 Polohopisné zaměření oplocení MŠ Vinařská 4 včetně výměr v k.ú. Staré Brno
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 24 560,00 Kč 9632000161.pdf 22. 10. 2020 13:29:47
963200000050 Vyhotovení GP pro vyznačení umístění mola v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 13 010,00 Kč 9632000050.pdf 16. 11. 2020 09:36:09
9632000215 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Obřany
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 620,00 Kč 9632000215.pdf 3. 2. 2021 11:45:53
9632000151 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Bohunice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 16 460,00 Kč 9632000151.pdf 16. 11. 2020 09:37:41
9632000222 Polohopisné zaměření části pozemku v k.ú. Ivanovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 610,00 Kč 9632000222.pdf 10. 2. 2021 11:34:56
9632100084 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Nový Lískovec
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 13 950,00 Kč 9632100084.pdf 28. 6. 2021 09:31:43
9632100017 Vyhotovení grafické přílohy přístupů k rozdělení pozemku v k.ú. Líšeň
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 4 800,00 Kč 9632100017.pdf 10. 2. 2021 14:01:26
9632100162 Zaměření VO a ochran.pásma na pozemcích v k.ú. Bystrc a vyhotovení GP
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 18 700,00 Kč 9632100162.pdf 8. 10. 2021 12:25:24
9632100008 Polohopisné zaměření části pozemku v k.ú. Komín
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 14 280,00 Kč 9632100008.pdf 15. 2. 2021 14:56:01
9632000032 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Město Brno
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 14 000,00 Kč 9632000032.pdf 5. 5. 2020 13:21:11
9632000060 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků a vyznačení věcného břemene v k.ú. Zábrdovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 27 800,00 Kč 9632000060.pdf 5. 5. 2020 13:22:40
9632000127 Vyhotovení GP pro dělení pozemku v k.ú. žabovřesky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 260,00 Kč 9632000127.pdf 24. 8. 2020 08:50:18
9632100034 Vyhotovení GP pro dělení pozemku v k.ú. Žabovřesky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 710,00 Kč 9632100034.pdf 15. 2. 2021 15:04:48
9632000142 Polohopisné zaměření pozemku v k.ú. Dvorska
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 610,00 Kč 9632000142.pdf 24. 8. 2020 08:51:22
9632100018 Vyhotovení GP pro vyznačení služebnosti na pozemcích v k.ú. Pisárky a Zábrdovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 710,00 Kč 9632100018.pdf 15. 2. 2021 15:06:46
9632000028 GP na rozdělení pozemku a vyznačení služebnosti - k.ú. Líšeň
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 010,00 Kč 9632000028.pdf 13. 3. 2020 08:40:31
9632100033 Vyhotovení grafické přílohy k řízení o dělení pozemku v k.ú. Líšeň
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 3 400,00 Kč 9632100033.pdf 15. 2. 2021 15:11:33
9632000024 Zaměření chodníku, oplocení a polohopisu na pozemcích - k.ú. Obřany
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 13 610,00 Kč 9632000024.pdf 13. 3. 2020 08:43:17
9632000075 Vyhotovení GP pro změnu obvodu budovy na pozemku v k.ú. Černá Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 33 010,00 Kč 9632000075.pdf 23. 6. 2020 09:47:02
9632100011 Vyhotovení GP pro vytyčení kanalizační stoky na pozemcích v k.ú. Pisárky a v k.ú. Zábrdovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 780,00 Kč 9632100011.pdf 22. 2. 2021 13:47:25
9632100012 Vyhotovení GP pro vytyčení vodovodního řadu na pozemku v k.ú. Pisárky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 710,00 Kč 9632100012.pdf 22. 2. 2021 13:49:06
9632000130 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Tuřany
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 11 810,00 Kč 9632000130.pdf 24. 8. 2020 10:07:16
9632000118 Polohopisné zaměření v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 280,00 Kč 9632000118.pdf 16. 7. 2020 12:22:22
9632000090 GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Bohunice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 50 000,00 Kč 9632000090.pdf 16. 7. 2020 12:36:20
9632000119 Polohopisné zaměření v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 210,00 Kč 9632000119.pdf 16. 7. 2020 13:36:28
9632000125 Polohopisné zaměření v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 000,00 Kč 9632000125.pdf 16. 7. 2020 13:37:47
9632100181 Zaměření veřejných prostor budovy na pozemku v k.ú. Kohoutovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 14 000,00 Kč 9632100181.pdf 12. 10. 2021 08:02:45
9632100138 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Ponava
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 14 480,00 Kč 9632100138.pdf 12. 10. 2021 09:21:18
9632100013 Polohopisné zaměření a vyhotovení GP na oddělení částí pozemků v k.ú. Řečkovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 25 560,00 Kč 9632100013.pdf 10. 3. 2021 12:28:33
9632100024 Vyhotovení GP pro vyznačení rozsahu služebnosti pro pozemek v k.ú. Staré Brno
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 16 020,00 Kč 9632100024.pdf 10. 3. 2021 12:30:40
9632100039 Vyhotovení situačního výkresu k rozdělení pozemků v k.ú. Slatina
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 800,00 Kč 9632100039.pdf 10. 3. 2021 12:32:17
9632100014 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Slatina
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 17 150,00 Kč 9632100014.pdf 10. 3. 2021 12:33:57
9632100035 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 960,00 Kč 9632100035.pdf 10. 3. 2021 12:55:31
9632100016 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Soběšice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 990,00 Kč 9632100016.pdf 10. 3. 2021 13:02:24
9632100015 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Soběšice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 060,00 Kč 9632100015.pdf 10. 3. 2021 13:03:27
9632000159 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 39 060,00 Kč 9632000159.pdf 8. 10. 2020 09:24:35
9632100036 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 390,00 Kč 9632100036.pdf 10. 3. 2021 13:08:18
9632000112 Vyhotovení GP pro vyznačení věcného břemene inž.sítí v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 510,00 Kč 9632000112.pdf 8. 10. 2020 09:26:32
9632000113 Vyhotovení GP pro vyznačení věcného břemene inž. sítí v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 11 510,00 Kč 9632000113.pdf 8. 10. 2020 09:27:58
9632100113 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Veveří
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 800,00 Kč 9632100113.pdf 14. 7. 2021 09:34:37
9632100104 Vyhotovení GP pro zřízení služebnosti a vytyčení kabelu VO - k.ú. Starý Lískovec
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 650,00 Kč 9632000104.pdf 14. 7. 2021 09:36:14
9632000131 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku p.č. 592/1 v k.ú. Bohunice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 49 913,00 Kč 9632000131.pdf 6. 8. 2020 14:02:28