Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9632100139 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Trnitá
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 11 300,00 Kč 9632100139.pdf 21. 9. 2021 10:47:52
9632000166 Polohopisné zaměření pozemků v k.ú. Mokrá Hora
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 14 210,00 Kč 9632000166.pdf 25. 9. 2020 10:39:21
96322000017 Vyhotovení Gp pro dělení pozemku v k.ú. Ponava
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 910,00 Kč 9632000017.pdf 21. 5. 2020 13:51:16
9632000071 Vyhotovení grafické přílohy - dělení pozemku v k.ú. Líšeň
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 4 000,00 Kč 9632000071.pdf 21. 5. 2020 13:52:25
9632000085 Vyhotovení grafické přílohy - dělení pozemku v k.ú. Líšeň
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 4 000,00 Kč 9632000085.pdf 21. 5. 2020 13:53:46
9632000186 Vyhotovení GP pro rozdělní pozemku v k.ú. Medlánky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 070,00 Kč 9632000186.pdf 30. 11. 2020 13:12:24
9632000171 Zaměření vlastnické hranice pozemků včetně oplocení v k.ú. Bohunice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 880,00 Kč 9632000171.pdf 30. 11. 2020 13:13:45
9632000181 Zaměření zařízení VO a jeho ochranného pásma v k.ú. Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 400,00 Kč 9632000181.pdf 30. 11. 2020 13:14:59
9632100083 Vytyčení hranic pozemku a zaměření průběhu zdi, k.ú. Bosonohy
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 17 900,00 Kč 9632100083.pdf 21. 9. 2021 14:40:57
9632000089 Zaměření skutečnéhostavu na pozemcích v k.ú. Bohunice s vyčíslením výměr
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 49 960,00 Kč 9632000089.pdf 28. 7. 2020 09:27:42
9632100117 Zaměření ukotvení lamy VO v k.ú. Zábrdovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 800,00 Kč 9632100117.pdf 21. 9. 2021 14:43:30
9632100092 Zaměření přesahu oplocení zahrady do komunikace v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 940,00 Kč 9632100092.pdf 21. 9. 2021 14:44:53
9632100119 Vyhotovení GP - vyznačení služebnosti na pozemcích v k.ú. Kohoutovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 16 400,00 Kč 9632100119.pdf 21. 9. 2021 14:46:01
9632000070 Zaměření polohopisu na pozemku v k.ú. Ivanovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 610,00 Kč 9632000070.pdf 25. 5. 2020 10:32:29
9632100118 Polohopisné zaměřen na pozemku v k.ú. Nový Lískovec
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 210,00 Kč 9632100118.pdf 21. 9. 2021 14:49:50
9632100114 Zaměření skutečného stavu užívání napozemcích v k.ú. Lesná
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 800,00 Kč 9632100114.pdf 21. 9. 2021 14:51:01
9632000201 Zaměření vlastnické hranice pozemků v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 13 010,00 Kč 9632000201.pdf 30. 11. 2020 13:15:59
9632000216 Zaměření kanalizační stoky na poz. v k.ú. Kohoutovice a následné vyhotovení GP
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 4 500,00 Kč 9632000216.pdf 6. 1. 2021 11:30:42
9632000221 Zaměření oplocení na pozemku v k.ú. Medlánky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 350,00 Kč 9632000221.pdf 6. 1. 2021 11:32:25
9632100125 Vyhotovení GP na oddělení části pozemku v k.ú. Královo POle a pro vymezení VB kanalizace
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 11 500,00 Kč 9632100125.pdf 22. 9. 2021 11:32:21
9632000214 Zaměření vlastnických hranic pozemků v k.ú. Komín
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 610,00 Kč 9632000214.pdf 6. 1. 2021 11:33:52
9632000180 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 350,00 Kč 9632000180.pdf 30. 11. 2020 15:20:45
9632100174 Zaměření oplocení pozemků - zahrad v k.ú. Bystrc a následné vyhotovení GP
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 47 860,00 Kč 9632100174.pdf 13. 12. 2021 11:20:16
9632000143 Polohopisné zaměření pozemků v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 210,00 Kč 9632000143.pdf 17. 8. 2020 10:04:40
9632100132 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Bohunice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 15 160,00 Kč 9632100132.pdf 22. 9. 2021 11:42:04
9632100145 Vyhotovení GP pro vyznačení rozsahu VB vodovodního řadu v k.ú. Žabovřesky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 4 500,00 Kč 9632100145.pdf 22. 9. 2021 11:43:25
9632100140 Vyhotovení GP pro zaměřen íkomunikace v k.ú. Slatina - cyklostezka
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 14 000,00 Kč 9632100140.pdf 22. 9. 2021 11:44:37
9632100090 Vyhotovení GP pro vyznačení VB k pozemku v k.ú. Staré Brno
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 710,00 Kč 9632100090.pdf 28. 5. 2021 08:54:14
9632100136 Polohopisné zaměření skutečného stavu pozemku v k.ú. Ivanovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 15 150,00 Kč 9632100136.pdf 22. 9. 2021 11:47:13
9622000048 Objednávka výškopisného a polohopisného zaměření v lokalitě Kamenný vrch II v k. ú. Nový Lískovec
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno - Bohunice 10 000,00 Kč 9622000048.pdf 9. 7. 2020 11:36:49
9542100167 objednávka oddělovacího GP pro pozemky p.č. 1622/2 a 1624/2 v k.ú. Bosonohy
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 11 590,00 Kč č.j. 0549218- Objednávka GP - k.ú. Bosonohy- 9542100167.pdf 21. 10. 2021 09:30:42
9542100209 Objednávka oddělovacího GP pro pozemek p.č. 2227/50 v k.ú. Bosonohy
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 11 390,00 Kč č.j. 0653835- Objednávka GP - k.ú. Bosonohy- 9542100209.pdf 13. 12. 2021 14:29:38
9542100210 Objednávka oddělovacího GP pro pozemek p.č. 1616/1 v k.ú. Bosonohy
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 640,00 Kč č.j. 0653904- Objednávka GP - k.ú. Bosonohy- 9542100210.pdf 13. 12. 2021 14:47:54
9542100211 Objednávka oddělovacího GP pro pozemek p.č. 1627 v k.ú. Bosonohy
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 690,00 Kč č.j. 0653987- Objednávka GP - k.ú. Bosonohy- 9542100211.pdf 13. 12. 2021 14:55:57
9542100091 Objednávka zaměření skutečného stavu pozemku p.č. 3614/6 v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 180,00 Kč č.j. 0257646- Objednávka GP - k.ú. Bystrc- 9542100091 .pdf 20. 5. 2021 10:42:59
9631900215 Geodetické práce - objednávka č. 9631900215
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 20 000,00 Kč Objednávka č. 9631900215.pdf 11. 12. 2019 13:38:54
9541900142 objednávka GP na oddělení pozemku p.č. 1742/2 v k.ú. Slatina od místní komunikace a oddělení plochy místní komunikace, která je nyní součástí pozemku p.č. 1741
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 24 793,39 Kč č.j. 0440011- Objednávka GP - k.ú. Slatina - Klusková.pdf 24. 10. 2019 09:39:49
9542000126 Objednávka oddělovacího GP a služebnosti pro pozemek p.č. 1611 v k.ú. Komín
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 20 000,00 Kč č.j. 0445454- Objednávka GP - k.ú. Komín- Kolářová.pdf 20. 10. 2020 10:16:05
9542000014 Objednávka GP na VB spočívající v právu mít v části pozemku p.č. 960/1 v k.ú. Husovice umístěnu stavbu Most Valchařská
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 10 000,00 Kč č.j. 0070101- Objednávka GP - k.ú. Husovice- Povodí Moravy a.s..pdf 11. 2. 2020 09:54:03
9542000095 Objednávka na vyhotovení GP pro pozemek p.č. 1487 v k.ú. Slatina
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 000,00 Kč 9542000095 Objednavka GP.pdf 19. 8. 2020 14:10:20
9542000116 Objednávka GP na vymezení rozsahu VB pro uložení optického kabelu kamerového dohledu na stadionu FC Zbrojovka a to na části pozemku p.č. 2363/1 v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 500,00 Kč č.j. 0419279- Objednávka GP - k.ú. Kr. Pole - 9542000116.pdf 5. 10. 2020 09:29:43
9542000015 Objednávka GP na oddělení částí pozemku p.č. 1245/1 případně p.č. 1245/2 v k.ú. Soběšice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 20 661,16 Kč č.j. 0094685- Objednávka GP - k.ú. Soběšice - 9542000015.pdf 25. 2. 2020 10:22:34
9542100152 Objednávka GP na oddělení pozemku p.č. 1619 v k.ú. Bosonohy. - část pozemku zasahuje pod stavbu chodníku
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 440,00 Kč č.j. 0500125- Objednávka GP - k.ú. Bystrc- 9542100152.pdf 23. 9. 2021 11:56:23
9542100153 Objednávka oddělovacího GP pro pozemek p.č. 1570 v k.ú. Bosonohy
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 390,00 Kč č.j. 0500380- Objednávka GP - k.ú. Bystrc- 9542100153.pdf 23. 9. 2021 12:08:21
9542000052 Objednávka GP pro rozdělení pozemku p.č. 583/3 v k.ú. Ponava
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 396,69 Kč č.j. 0181624- Objednávka GP - k.ú. Ponava - 9542000052.pdf 5. 5. 2020 12:57:03
9631900175 Geodetické práce - objednávka č. 9631900175
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 50 000,00 Kč objednávka č. 9631900175.pdf 17. 9. 2019 10:14:54
9631900176 Geodetické práce - objednávka č. 9631900176
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 50 000,00 Kč Objednávka č. 9631900176.pdf 17. 9. 2019 10:19:57
9631900177 Geodetické práce - objednávka č. 9631900177
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 50 000,00 Kč Objednávka č. 9631900177.pdf 17. 9. 2019 10:25:31
9631900178 Geodetické práce - objednávka č. 9631900178
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 50 000,00 Kč Objednávka č. 9631900178.pdf 17. 9. 2019 10:30:52
9542000034 Objednávka GP pro vyznačení VB k části pozemků v k.ú. Královo Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 8 264,46 Kč č.j. 0129048- Objednávka GP - k.ú. Královo Pole- 9542000034.pdf 13. 3. 2020 13:43:30