Veřejné zakázky
statutární město Brno

Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
2 400 905,61 Kč 28. 1. 2020 15:13:30
Poštovní služby - Odbor vnitřních věcí
2 107 354,00 Kč 28. 1. 2020 14:08:45
5419024555 Kupní smlouva - nabytí pozemků o.č. 604/27,28,29,30 vše v k.ú. Ponava
fyzická osoba 2 001 580,00 Kč 13. 1. 2020 13:52:04
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
1 680 663,75 Kč 13. 1. 2020 11:42:18
poštovní služby-Odbor vnitřních věcí
1 000 000,00 Kč 30. 4. 2020 07:49:05
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
767 466,80 Kč 9. 4. 2020 10:12:45
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor vnitřních věcí
666 090,78 Kč 29. 1. 2020 15:16:53
6319024177 Kupní smlouva č. 6319024177 – nabytí pozemků p.č. 127/2, 799/2, 799/3 k.ú. Jehnice
Fyzické osoby 446 400,00 Kč 23. 10. 2019 13:29:02
5419024042 Kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 5428/3 v k.ú. Židenice
fyzické osoby 421 200,00 Kč 13. 1. 2020 13:49:11
5419024040 kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 2540/35 v k.ú. Líšeň
fyzické osoby 413 600,00 Kč 13. 1. 2020 13:26:17
6320020662 Kupní smlouva č. 6320020662, jejímž předmětem je výkup pozemků p.č. 2790/7 a p.č. 2791/5 v k.ú. Žebětín, datum uzavření smlouvy 3.3.2020
Fyzické osoby 392 700,00 Kč 6. 3. 2020 13:49:40
6320020664 Kupní smlouva č. 6320020664, jejímž předmětem je výkup pozemku p. č. 2233/19 v k. ú. Husovice, datum uzavření smlouvy 23. 3. 2020
Fyzická osoba 365 400,00 Kč 30. 3. 2020 14:06:50
6319024820 Kupní smlouva č. 6319024820 - úplatné nabytí pozemků p.č. 910/46, 910/59, 910/60 v k.ú. Lesná
Fyzické osoby 362 900,00 Kč 17. 12. 2019 13:08:15
6319024538 Kupní smlouva č. 6319024538 - nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/24 na pozemcích p.č. 3573/3, 3643, 3644, 3645, 3646/1, 3646/4, 3646/6, vše v k.ú. Židenice, datum uzavření smlouvy 09.12.2019
Fyzické osoby 321 958,00 Kč 11. 12. 2019 07:40:56
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
285 496,14 Kč 27. 3. 2020 10:56:09
6319024827 Kupní smlouva č. 6319024827 - úplatné nabytí pozemků p.č. 94/1, 1478/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice
Fyzické osoby 275 600,00 Kč 16. 12. 2019 15:01:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu primátorky města Brna
261 536,50 Kč 27. 12. 2019 13:04:12
6319024528 Kupní smlouva č. 6319024528 - úplatné nabytí stavby č.e. 953 (garáž) stojící na pozemku p.č. 4651 v k.ú. Žabovřesky
Fyzické osoby 250 000,00 Kč 24. 1. 2020 13:01:52
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
242 556,86 Kč 2. 3. 2020 13:32:28
5419024684 Kupní smlouva - nabytí pozemků p.č. 2556/2,3,4,5 vše v k.ú. Bystrc
fyzická osoba 225 000,00 Kč 13. 1. 2020 13:14:31
6319024188 Kupní smlouva č. 6319024188, jejímž předmětem je výkup id. 23/50 pozemku p. č. 7278/5 v k. ú. Bystrc, za kupní cenu ve výši 215.280,- Kč, datum uzavření smlouvy dne 21. 10. 2019
Fyzická osoba 215 280,00 Kč 14. 2. 2020 10:27:30
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
213 166,00 Kč 29. 1. 2020 12:19:29
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru vnitřních věcí
210 567,00 Kč 29. 1. 2020 10:40:18
5419024940 kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 1247/128 v k.ú. Bohunice
fyzické osoby 201 600,00 Kč 25. 2. 2020 08:40:49
5420020161 kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 3880/13 v k.ú. Řečkovice
fyzická osoba 199 500,00 Kč 25. 2. 2020 09:00:01
5419024941 Kupní smlouva - nabytí pozemků p.č. 1247/13 a 2461/6 v k.ú. Bohunice
fyzické osoby 163 800,00 Kč 9. 3. 2020 13:26:16
5419024547 kupní smlouva - nabytí pozemků v k.ú. Bosonohy
fyzické osoby 161 500,00 Kč 11. 3. 2020 09:50:22
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
155 518,00 Kč 29. 1. 2020 12:21:50
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
145 802,80 Kč 13. 1. 2020 11:40:45
6319024834 Kupní smlouva č. 6319024834 – nabytí pozemků p.č. 1795, 1798/8, 1798/9, 1798/14 v k.ú. Komín, uzavřena dne 11.12.2019
Fyzická osoba 132 000,00 Kč 12. 12. 2019 08:07:10
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor vnitřních věcí
125 332,06 Kč 27. 3. 2020 09:39:14
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor vnitřních věcí
123 320,55 Kč 2. 3. 2020 10:13:30
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
120 400,86 Kč 30. 4. 2020 11:19:58
5420020011 Kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 1493/9 v k.ú. Veveří
fyzická osoba 116 830,00 Kč 9. 3. 2020 13:23:28
5419024556 kupní smlouva - nabytí pozemků p.č. 2461/4 a 2462/3 oba v k.ú. Bohunice
fyzické osoby 109 800,00 Kč 13. 1. 2020 13:07:58
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor vnitřních věcí
94 649,79 Kč 27. 4. 2020 11:03:01
9361900002 Tisk brožur pro MMB a ÚMČ "Cesty k bezpečí"
268299932
Tiskárna K - Tisk s. r. o., Bruntál 92 299,00 Kč 27. 12. 2019 12:24:35
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor vnitřních věcí
80 643,21 Kč 29. 5. 2020 11:19:59
5420020239 Kupní smlouva nabytí pozemku p.č. 1231/111 v k.ú. Bohunice
fyzické osoby 79 200,00 Kč 28. 2. 2020 10:18:15
9391900082 Objednávka na první část sazby knihy Dějiny Brna sv. 4
74671570
Martin Pecina, Za Strahovem 1102/29, 16900 Praha 77 500,00 Kč 6. 2. 2020 10:27:35
5420020238 Kupní smlouva - nabytí pozemků p.č. 1197/63 a 1247/122 oba v k.ú. Bohunice
fyzické osoby 75 300,00 Kč 9. 3. 2020 13:27:34
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
75 000,00 Kč 2. 3. 2020 13:47:12
6319024953 Kupní smlouva č. 6319024953, jejímž předmětem je výkup pozemku p. č. 6988/2 v k. ú. Bystrc, za kupní cenu ve výši 74.000,- Kč, datum uzavření smlouvy dne 10. 2. 2020
Fyzická osoba 74 000,00 Kč 14. 2. 2020 10:26:14
9391900091 Grafické ztvárnění a sazba knihy Brněnské symboly
72714425
Jakub Rejlek, Strachotínská 350/, 69126 Pouzdřany 71 420,00 Kč 6. 2. 2020 11:24:48
5419174344 Kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 544/33 v k.ú. Mokrá hora
fyzické osoby 67 600,00 Kč 13. 1. 2020 13:53:48
6319174178 Kupní smlouva č. 6319174178 – nabytí pozemku p.č. 7480/6 k.ú. Židenice
66 000,00 Kč 25. 10. 2019 12:03:08
6319024372 Kupní smlouva č. 6319024372 - nabytí pozemku p.č. 1308/6 a části pozemku p.č. 748/1, která je oddělena geometrickým plánem č. 1863-261/2018 ze dne 16.10.2018 a nově označena jako pozemek p.č. 748/4, oba v k.ú. Soběšice
60 000,00 Kč 25. 10. 2019 11:05:03
5419024945 Kupní smlouva - nabytí pozemků p.č. 2105/3 a 2106/4 oba v k.ú. Bohunice
fyzická osoba 57 990,00 Kč 9. 3. 2020 13:28:37
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
53 937,50 Kč 13. 1. 2020 11:37:13
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
53 902,00 Kč 9. 4. 2020 10:07:50