Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OI-002312 Brno, zemní VDJ Kohoutovice - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro (čerpání na věžový VDJ) malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-002313 Brno, ČS Soběšice - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-002382 Brno, Škárova, Poděbradova I, Rostislavovo nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 7. 2011
OI-002385 Brno, OK 05 Tkalcovská - monitoring a měření na kanalizační síti malého rozsahu OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 12. 7. 2011
OI-002386 Kanalizace vnitroblok Palackého 56 - 64 malého rozsahu OI STAVOREAL Brno, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-002397 Brno, dochlorovací stanice Kaštanova, zrušení budovy, vybudování šachty malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-002399 Brno, ATS Ivanovice - Zatloukalova, rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 7. 2011
OI-002441 Rekonstrukce a výstavba SSZ- Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 2 – SSZ 0.20 Husova/Údolní – parkoviště Besední malého rozsahu OI VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o. 20. 7. 2011 1. 8. 2011
OI-002454 Tramvaj Plotní – soubor staveb – Náhradní výsadba za asanované stromy malého rozsahu OI Kaisler s.r.o. 10. 8. 2011 19. 8. 2011
OI-002481 Brno, Sedlákova - rekonstrukce vodovodu podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 9. 2011
OI-002492 Cyklistická stezka K Nábřeží malého rozsahu OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 70b, 621 00 Brno 10. 8. 2011 16. 8. 2011
OI-002493 Cyklistická stezka Renneská - Kšírova podlimitní OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 31. 8. 2011 5. 10. 2011
OI-009011 Brno, OK C 01 Vlhká - monitoring a měření na kanalizační síti malého rozsahu OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 8. 2011
OI-009340 Brno, Elgartova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti malého rozsahu OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 7. 2011
OI-009366 Brno, ČS Bystrc - připojení ČS z distribuční sítě NN - E.ON malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 9. 2011
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -