Veřejné zakázky
statutární město Brno


 
Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách zadávaných statutárním městem Brnem. Primárním cílem těchto stránek je usnadnit veřejnou kontrolu zadaných veřejných zakázek. Stránky obsahují:
  • Odkaz na profil zadavatele ve smyslu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
  • Informace o průběhu veřejných zakázek malého rozsahu, podlimitních a nadlimitních.
  • Odkazy na obdobné stránky městských částí statutárního města Brna.
  • Aktuální veřejné zakázky zadávané statutárním městem Brnem v podlimitním režimu na dodávky a služby, a stavební práce v limitu do 50 000 000,-Kč bez DPH jsou zveřejňovány na profilu zadavatele.
  • Aktuální podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, u nichž předpokládaná hodnota přesáhne 50 000 000,-Kč bez DPH, jsou zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek.
  • Aktuální veřejné zakázky zadávané statutárním městem Brnem v nadlimitním režimu jsou zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.
  • Aktuální veřejné zakázky zadávané statutárním městem Brnem financované z fondů EU a jiných fondů jsou zveřejňovány také na internetových stránkách poskytovatelů dotace.