Profil zadavatele

Statutární město Brno od 9. ledna 2020 zveřejňuje veřejné zakázky na elektronickém nástroji E-ZAK, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele a vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, profil naleznete zde.

Zneplatněný profil zadavatele na elektronickém nástroji NEN, na kterém jsou zveřejněny veřejné zakázky od 18. května. 2017 do 8. ledna 2020, naleznete zde.

Zneplatněný profil zadavatele na elektronickém nástroji e-zakazky společnosti OTIDEA a.s., na kterém jsou zveřejněny veřejné zakázky od 1. července 2012 do 18. května. 2017 naleznete zde.

Zneplatněný profil zadavatele na certifikovaném elektronickém tržišti Tendermarket, na kterém jsou zveřejněny veřejné zakázky od 18. května. 2017 do 8. ledna 2020, naleznete zde.

Veřejné zakázky městských částí