Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OI-011696 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně nadlimitní OI IMOS Brno, a.s. 29. 2. 2012 9. 3. 2012
OI-011793 Brno, Elišky Krásnohorské - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011823 Brno, Horova - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace nadlimitní OI Sdružení pro rekonstrukce ulic e Horovy a Minské firem JV PROJEKT VH a DUIS, vedoucí: JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 21. 11. 2012
OI-011824 Brno, Minská - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace nadlimitní OI HYDROPROJEKT CZ a.s. HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 15. 11. 2012
OI-011825 Brno, VDJ Palackého vrch 5000 m3 - celková rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011830 Brno, VDJ Palackého vrch - přerušovací - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011856 Brno, Ořešín - dešťová kanalizace a komunikace, I. etapa podlimitní OI Sdružení Ořešín-dešťová kanalizace akomunikace, I. etapa - vedoucí sdružení: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 27. 6. 2012 27. 7. 2012
OI-011859 Brno, OK D02 - Královka - monitoring a měření na kanalizační síti malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011867 Brno, Králova - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI HYDROPROJEKT CZ a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
OI-011868 Brno, Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (vodovod v parku Koliště) malého rozsahu OI FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
OI-011870 Brno, Chelčického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI D.I.S., spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011872 Brno, Marie Steyskalové - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
OI-011873 Brno, ATS Ivanovice - Zatloukalova - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI OHL ŽS, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
OI-011875 Brno, Modřická - výstavba vodovodu DN 200 malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 4. 2012
OI-011881 Brno, Mojmírovo nám. - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41
 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 -