Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OI-013052 Kuřim, ČS - K Kuřim - rekonstrukce technologie malého rozsahu OI MOTeC spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 10. 2012
OI-013055 Brno, Vážného II - rekonstrukce kanalizace podlimitní OI Sdružení pro Brno, Vážného -zsatoupené IMOS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 10. 2012
OI-013309 Brno, soutoková šachta SŠ1 - monitoring a měření na kanalizační síti malého rozsahu OI VJ PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 11. 2012
OI-013336 Brno, ÚV Pisárky, rozvodna VV - rekonstrukce technologie malého rozsahu OI Puttner, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 10. 2012
OI-013933 Brno, Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 11. 2013
OI-013935 Brno, Cyrilská, Mlýnská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Sdružení Cyrilská, vedoucí uchazeč: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 11. 2013
OI-013994 Brno, Škárova, Poděbradova I, Rostislavovo náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Skanska a.s., smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 11. 2013
OI-013996 Brno, ČS Nový Lískovec - rekonstrukce technologie podlimitní OI Sdružení pro realizaci stavby Brno, ČS Nový Lískovec - 1. účastník-VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 11. 2013
OI-013997 II.BV - rekonstrukce Evakuační stanice podlimitní OI Sdružení Evakuační stanice II. BV - zastoupené společností UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 3. 9. 2013
OI-014080 Březová, II. BV - rekonstrukce sběrné studny malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 1. 2013
OI-014094 I. BV - rekonstrukce technologie ve VDJ Březová malého rozsahu OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 2. 2013
OI-014095 Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 2. 2013
OI-014135 Brno, Rumiště - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 8. 2. 2013
OI-014136 Brno, Křenová - rekonstrukce vodovodu v kolektoru I malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 2. 2013
OI-014165 Brno, Ruský vrch - rekonstrukce vodovodu a Brno, Ruský vrch - drobná rekonstrukce na kanalizační síti malého rozsahu OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 1. 2013
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -