Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OMI-010104 Technická podpora AIS aplikací Agendio-Proxio malého rozsahu OMI MARBES CONSULTING s.r.o. 29. 9. 2011 19. 10. 2011
OMI-010115 Nákup firewallu pro MMB malého rozsahu OMI PCS - Software, spol. s r.o. 29. 9. 2011 31. 10. 2011
OMI-010127 Rozšíření systému GINIS nadlimitní OMI GORDIC spol. s r.o. 29. 9. 2011 3. 10. 2011
OMI-010977 Maintenance datového úložiště malého rozsahu OMI TECHNISERV IT, spol. s r.o. 23. 11. 2011 12. 12. 2011
OMI-010979 Rozšíření spisové služby e-spis o modul Registratury malého rozsahu OMI ICZ a.s. 23. 11. 2011 28. 11. 2011
OMI-010981 Podpora provozu aplikace Střet zájmů malého rozsahu OMI VERA, spol. s r.o. 23. 11. 2011 12. 12. 2011
OMI-010982 Technická podpora aplikace VITA stavební úřad pro MMB a ÚMČ malého rozsahu OMI VITA software, s.r.o. 2. 11. 2011 22. 11. 2011
OMI-010983 Rozšíření funkcí CA service desk malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 30. 11. 2011 16. 12. 2011
OMI-010985 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA,s.r.o. 30. 11. 2011 16. 12. 2011
OMI-010996 Integrační datová platforma malého rozsahu OMI JAVLIN, a.s. 14. 12. 2011 2. 1. 2012
OMI-011003 Služby pro přípravu exportních souborů datových struktur aplikací SAP včetně potřebných úprav malého rozsahu OMI IBM Česká republika, spol. s r.o. 14. 12. 2011 19. 12. 2011
OMI-011005 Technická podpora SYMANTEC malého rozsahu OMI VAHAL, s.r.o. 14. 12. 2011 4. 1. 2012
OMI-011008 Upgrade software PixoView na webovou verzi a jeho podpora malého rozsahu OMI GEODIS BRNO, spol. s r.o. 14. 12. 2011 16. 12. 2011
OMI-011009 Technologický upgrade aplikace zvláštní matrika malého rozsahu OMI HiPro spol. s r.o. 14. 12. 2011 2. 1. 2012
OMI-011486 Komplexní pozáruční údržba kopírovacích strojů, včetně zajištění provozu kopírovacích strojů pro potřebu Magistrátu města Brna malého rozsahu OMI NEPA, společnost s ručením omezeným 28. 3. 2012 13. 4. 2012
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -