Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OMI-018584 Licence MicrosoftOffice 365 Professional Plus podlimitní OMI Servodata a.s. 6. 8. 2014 4. 9. 2014
OMI-018586 Multilicence pro upgrade OS Windows VISTA/XP na Windows 8 malého rozsahu OMI SoftwareOne Czech Republic s.r.o. 16. 7. 2014 20. 8. 2014
OMI-018594 Metropolitní síť Brno - Přesun sídla ÚMČ Brno-Starý Lískovec malého rozsahu OMI O2 Czech Republic, a.s., UNIS COMPUTERS, a.s., InfoTel, spol. s r.o. 11. 6. 2014 23. 7. 2014
OMI-018596 Implementace aplikace pro podporu volební agendy malého rozsahu OMI T-Mapy spol. s r.o. 5. 3. 2014 18. 3. 2014
OMI-018598 Technická podpora aplikace Nemovitý majetek podlimitní OMI T-MAPY spol. s r.o. 26. 3. 2014 9. 4. 2014
OMI-018599 Maintenance datového úložiště podlimitní OMI TECHNISERV IT, spol s r.o. 29. 1. 2014 20. 2. 2014
OMI-018605 Dodávky výpočetní techniky pro statutární město Brno - rámcová smlouva nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 17. 9. 2014 17. 10. 2014
OMI-018606 Geometrická homogenizace plošných vrstev pasportu komunikací TEPAOS a Účelové mapy polohopisné situace na území města Brna malého rozsahu OMI T-MAPY spol. s.r.o. 17. 9. 2014 8. 10. 2014
OMI-018608 Dodávka vysokorychlostních dokumentových skenerů Canon DR-2020U malého rozsahu OMI CANON CZ s.r.o. 15. 10. 2014 31. 10. 2014
OMI-018609 Nákup licencí softwarových produktů firmy Esri malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s.r.o. 17. 9. 2014 8. 10. 2014
OMI-018610 Zajištění technické podpory přístupových licencí aplikace Citrix a Citrix XenApp malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 20. 8. 2012 18. 9. 2012
OMI-018612 Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 20. 8. 2014 8. 9. 2014
OMI-018646 Rozšíření kapacity diskového polep ro projekt Digitalizace Archivu města Brna podlimitní OMI AG COM a.s. 4. 6. 2014 2. 7. 2014
OMI-019158 Obnovení podpory pro aplikaci CA ServiceDesk a doplnění licencí malého rozsahu OMI AutoCont CZ a. s. 5. 11. 2014 12. 11. 2014
OMI-019396 Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu nadlimitní OMI TECHNISERV IT, spol. s r.o. 17. 2. 2015 17. 2. 2015
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -