Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
BO-027192 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 3. skupina malého rozsahu BO WALER, spol. s r.o. 25. 7. 2017 8. 8. 2017
BO-027193 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina malého rozsahu BO V.I.P. Plus s.r.o. 13. 6. 2017 23. 6. 2017
BO-027194 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina malého rozsahu BO WALER, spol. s r.o. 13. 6. 2017 23. 6. 2017
BO-027213 Zpracování projektové dokumentace - Tereza Nováková - I. etapa malého rozsahu BO ARCHIKA, s.r.o. 10. 10. 2017 7. 11. 2017
BO-027236 Provedení demoličních prací na akci: "Demolice bytového domu Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice" malého rozsahu BO Demont Servis s.r.o 27. 6. 2017 24. 7. 2017
BO-027467 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina malého rozsahu BO ING-CZECH s.r.o. 29. 8. 2017 18. 9. 2017
BO-028016 Zámečnická 2 - 5.NP - sdílené bydlení - PD malého rozsahu BO IN AD, spol. s.r.o. 17. 1. 2017 17. 2. 2017
BO-028034 DPS Bratislavská- zpracování projektové dokumentace malého rozsahu BO ZEBRONA s.r.o. 13. 6. 2017 13. 7. 2017
BO-028056 Podnásepní 2 - Připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí E.ON malého rozsahu BO E.ON Distribuce a.s. 13. 2. 2018 19. 2. 2018
BO-029985 Sdílené bydlení pro nemocnice 1. sk. - Smlouva o dílo malého rozsahu BO Stavitelství Zemánek s.r.o. 13. 2. 2018 2. 3. 2018
BO-029996 Bytové domy Vojtova - TDI malého rozsahu BO HYŠPLER DEVELOPING s.r.o. 10. 7. 2018 23. 7. 2018
BO-029998 Bytové domy Vojtova - SOD nadlimitní BO STRABAG a.s., SYNER s.r.o., IMOS Brno a.s. 5. 6. 2018 9. 7. 2018
KMSM-025377 Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalu IGNIS BRUNENSIS v letech 2017 – 2019 nadlimitní KMSM SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 14. 2. 2017 1. 3. 2017
KPMB-000494 Komplexní realizace expozice statutárního města Brna a Jihomoravského kraje na veletrhu URBIS INVEST 2011 malého rozsahu KPMB Veletrhy Brno, a.s. 23. 3. 2011 7. 4. 2011
KPMB-000719 Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalů STAROBRNO - IGNIS BRUNENSIS a BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY ... festival zábavy pod hrady Špi malého rozsahu KPMB SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 14. 4. 2011 18. 4. 2011
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -