Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OSM-017739 Moravské nám. 15 - celková oprava víceúčelového prostoru II (VZ 22/2014) malého rozsahu OSM DBEST s.r.o. 26. 3. 2014 27. 3. 2014
OSM-017741 Orlí 7 - oprava nebytového prostoru v zadním traktu (VZ 23/2014) malého rozsahu OSM W.A.K. spol. s r.o. 9. 4. 2014 10. 4. 2014
OSM-017742 Kontrola objektů ve správě Odboru správy majetku MMB z hlediska PO a BOZP (VZ 24/2014) malého rozsahu OSM Ing. Petr Dostál, s.r.o. 9. 4. 2014 16. 4. 2014
OSM-017743 Revize PHP a hydrantů v objektech ve správě OSM MMB (25/2014) malého rozsahu OSM HASIČ SERVIS Ševčík, s.r.o. 9. 4. 2014 16. 4. 2014
OSM-017757 Gromešova 1 - oprava západní a jižní fasády (VZ 38/2014) malého rozsahu OSM PSK Group, spol. s r.o. 9. 4. 2014 23. 4. 2014
OSM-018203 Vranovská 41, ZUŠ - oprava střechy (uliční a dvorní budova) (VZ 43/2014) malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o. 7. 5. 2014 7. 5. 2014
OSM-018204 Jánská 18/20 - výměna výtahu v zadním traktu (VZ 46/2014) malého rozsahu OSM OTIS a.s. 28. 5. 2014 29. 5. 2014
OSM-018205 Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna (VZ 45/2014) malého rozsahu OSM W.A.K. spol. s r.o. 30. 4. 2014 5. 5. 2014
OSM-018304 Josefská 21 - oprava elektro a výměna oken v NP (VZ 62/2014) malého rozsahu OSM STaVO s.r.o. 7. 5. 2014 7. 5. 2014
OSM-018305 Josefská 4 - oprava dvorní a uliční fasády vč. výměny dřevěných prvků do dvora (VZ 63/2014) malého rozsahu OSM PSK Group, spol. s r.o. 11. 6. 2014 12. 6. 2014
OSM-018411 Oprava střechy Sládkova 45, Brno (VZ 82/2014) malého rozsahu OSM FRESTA, s.r.o. 16. 7. 2014 18. 7. 2014
OSM-018412 Střední umělecko manažerská škola Táborská 185 - výměna oken (VZ 83/2014) malého rozsahu OSM PRAMOS, a.s. 25. 6. 2014 26. 6. 2014
OSM-018414 Vídeňská 85 - oprava střechy (VZ 85/2014) malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o. 25. 6. 2014 26. 6. 2014
OSM-018423 Zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve správě Odboru správy majetku - 2 (VZ 97/2014) malého rozsahu OSM PKV BUILD s.r.o. 16. 7. 2014 17. 7. 2014
OSM-018424 Údržba pozemků - Černovická skládka severní část a jižní část a BZP Černovická terasa (VZ 98/2014) malého rozsahu OSM Technické služby Brno Slatina 16. 7. 2014 22. 7. 2014
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -