Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OSM-024379 SŠUM Táborská 185 - výměna oken a vnitřních dveří III. (VZ 185/2016) malého rozsahu OSM PRAMOS, a.s. 8. 11. 2016 11. 11. 2016
OSM-024400 Cejl 61 - oprava střechy tělocvičny (VZ 194/2016) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o. 22. 11. 2016 29. 11. 2016
OSM-024595 Kounicova 67 - výměna dveří a oprava střešního světlíku (VZ 191/2016) malého rozsahu OSM STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. 29. 11. 2016 5. 12. 2016
OSM-024973 Husova 12 - oprava sociálního zařízení 1. patro (VZ 213/2016) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 20. 12. 2016 22. 12. 2016
OSM-025014 Vlhká 28 - demolice objektů II (VZ 211/2016) malého rozsahu OSM JIHSTAV s.r.o., Pompova 4, 617 00 Brno 20. 12. 2016 27. 12. 2016
OSM-025320 Svitavské nábřeží 2004 - demolice objektu - č.p. 1464 (VZ 225/2016) malého rozsahu OSM KETANELA s.r.o., V tišině 452/2a, Holásky, 620 00 Brno 10. 1. 2017 16. 1. 2017
OSM-025335 Husova 5 - oprava fasády do ulice Pekařská II. (VZ 232/2016) malého rozsahu OSM SpeWo, s.r.o., Chopinova 301/9, 623 00 Brno 10. 1. 2017 19. 1. 2017
OSM-025387 Stará radnice, Radnická 8 - oprava vyhlídkové věže (VZ 229/2016) malého rozsahu OSM FRESTA, s.r.o., Řípská 20a, 627 00 Brno 3. 1. 2017 12. 1. 2017
OSM-025388 Hybešova 12 - oprava volného bytu č. 7 (VZ 227/2016) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 10. 1. 2017 18. 1. 2017
OSM-025389 Oprava kotelny, Železniční 8/10 (VZ 226/2016) malého rozsahu OSM ILASTAN s.r.o., Malátova 2344/12, 612 00 Brno 10. 1. 2017 20. 1. 2017
OSM-025534 Malinoského nám. 3 - stavební opravy BOZP II (VZ 230/2016) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 7. 2. 2017 16. 2. 2017
OSM-025623 Husova 3 - oprava sociálního zařízení v přízemí VZ č. 8/2017 malého rozsahu OSM W.A.K., spol. s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, 21. 2. 2017 3. 3. 2017
OSM-025628 Sanace skalní stěny za domem |Práčata 60 VZ č. 9/2017 malého rozsahu OSM NOVA GROUP B&M, a.s., IČ: 26220466, Pražákova 506/39, 619 00 Brno 21. 2. 2017 27. 3. 2017
OSM-026454 Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna VZ OSM 22/2017 malého rozsahu OSM W.A.K., spol. s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, IČ 18565832 smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 31. 3. 2017
OSM-026455 Květinová výzdoba oken a údržba ploch zeleně pro rok 2017 VZ OSM 23/2017 malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1016/16a, 602 00 Brno 21. 3. 2017 29. 3. 2017
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -