Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OŠMT-022238 Oprava sportovních sedaček na části tribun Městského fotbalového stadionu Srbská, Brno malého rozsahu OŠMT HOKO-VH s.r.o. 9. 2. 2016 10. 2. 2016
OŠMT-023288 Vybudování trafostanice pro sportovní areál na ul. Vodova 108 v Brně malého rozsahu OŠMT ENERG-SERVIS a.s. 14. 6. 2016 22. 6. 2016
OŠMT-023297 Oprava havarijního stavu palubky tělocvičny WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8, p.o. malého rozsahu OŠMT PPart stav s.r.o. 28. 6. 2016 30. 6. 2016
OŠMT-023647 Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a ohřevu bazénové vody - Městský plavecký stadion Lužánky podlimitní OŠMT TENZA, a.s. 19. 7. 2016 8. 8. 2016
OŠMT-023652 Pasportizace objektů základních a mateřských škol, školních kuchyní a jídelen ve městě Brně malého rozsahu OŠMT Atelier dap s.r.o. 17. 8. 2016 18. 8. 2016
OŠMT-025528 Anketa pro nejlepší sportovce města Brna pro léta 2017-2019 malého rozsahu OŠMT GALANT BRNO s.r.o. 18. 4. 2017 24. 4. 2017
OŠMT-025652 Nákup hlavní výsledkové světelné tabule LED - Městský plavecký stadion Lužánky, Brno malého rozsahu OŠMT BASKET SPORT, s.r.o. 4. 4. 2017 6. 4. 2017
OŠMT-025804 Příprava, zpracování a zajištění Školního zpravodaje malého rozsahu (do 200 000) OŠMT Vydavatelské a nakladatelské činnosti smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 15. 5. 2017
OŠMT-026485 Oprava sprch žen a mužů u bazénu - Aquapark Kohoutovice Brno malého rozsahu OŠMT Pavel Čepek 22. 8. 2017 23. 8. 2017
OŠMT-026486 Oprava osvětlení bazénové haly, Aquapark Kohoutovice, Brno malého rozsahu OŠMT Peša elektro s.r.o. 22. 8. 2017 23. 8. 2017
OŠMT-026487 Výměna prosklené fasády Městského plaveckého stadionu Lužánky malého rozsahu OŠMT AL-OK spol. s r.o. 22. 8. 2017 23. 8. 2017
OTS-011065 TP-3D modely 11-ti odlehčovacích komor na kmenové stoce E a přepočet stoky s využitím modelů malého rozsahu OTS Poyry Environment a..s. 30. 11. 2011 2. 12. 2011
OÚPR-000388 Generel veřejné dopravy města Brna podlimitní OÚPR Cityplan s.r.o. 19. 1. 2011 21. 2. 2011
OÚPR-000422 „Revitalizace vnitrobloků - urbanisticko-architektonická studie“ malého rozsahu OÚPR Ing. Klára Zahradníčková M.A., Brno 23. 3. 2011 15. 4. 2011
OÚPR-000748 Dopracování územní studie Rozvojové území Brno-jih - podklad pro pořízení změny malého rozsahu OÚPR UAD Studio, s.r.o., Brno 2. 2. 2011 11. 1. 2011
 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41
 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 -