Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OÚPR-028109 Monitoring na kanalizaci pro projekt Vyhodnocení funkce objektů hospodaření s dešťovou vodou malého rozsahu OÚPR DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, Praha 110 00 27. 2. 2018 14. 3. 2018
BO-028056 Podnásepní 2 - Připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí E.ON malého rozsahu BO E.ON Distribuce a.s. 13. 2. 2018 19. 2. 2018
OSM-027895 Josefská 21 - oprava střechy VŘ ř. 211/2017 malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno IČ 46905804 23. 1. 2018 2. 2. 2018
OŠMT-028119 Zajištění expozice statutárního města Brna v rámci OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU BRNO 2018 malého rozsahu OŠMT STAREZ-SPORT, a.s. 2. 2. 2018 2. 2. 2018
OSM-027887 Staňkova 47 - oprava ležaté kanalizace VŘ č. 210/2017 malého rozsahu OSM OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno IČ 46901850 16. 1. 2018 25. 1. 2018
OSM-027758 Jeřábkova 4 - oprava střechy VŘ č. 209/2017 malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno IČ 46905804 2. 1. 2018 11. 1. 2018
MO-028002 Ocenění nemovitých věcí malého rozsahu MO Deloitte Advisory s.r.o. 9. 1. 2018 10. 1. 2018
OSM-027740 Jánská 18/20 - výměna hlavního rozvaděče elektroinstalace VŘ č. 194/2017 malého rozsahu OSM Pavel Vitoul, Náměstí SNP 1136/28, 613 00 Brno IČ 68113510 19. 12. 2017 4. 1. 2018
OSM-027756 Jeřábkova 4 - oprava plynové kotelny VŘ č. 207/2017 malého rozsahu OSM ILASTAN s.r.o., Malátova 2344/12, 612 00 Brno IČ 01999371 19. 12. 2017 3. 1. 2018
OVLHZ-027514 Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII - zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor nadlimitní OVLHZ Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Ing. Václav Čermák, Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz, A PLUS a.s., ŠINDLAR s.r.o. 5. 12. 2017 27. 12. 2017
OSM-027665 Žerotínovo nám. 6 - oprava výtahů školy II VŘ č. 134/2017 malého rozsahu OSM BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., Brumovice 235, 691 11 Brumovice IČ 46342966 21. 11. 2017 12. 12. 2017
OSM-027739 Malinovského nám. 3 -stavební opravy BOZP VŘ č. 193/2017 malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno IČ 28334043 5. 12. 2017 12. 12. 2017
OSM-027744 Radnická 12 - vybudování nového vstupu IV VŘ č. 198/2017 malého rozsahu OSM ISS stavtrade s.r.o., Březinova 745/27a, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ 29303192 5. 12. 2017 12. 12. 2017
OSM-027755 Malinovského nám. 3 - oprava oběžného výtahu II VŘ č. 206/2017 malého rozsahu OSM VÝTAHY, s.r.o., Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí, IČ 46342354 5. 12. 2017 12. 12. 2017
OSM-027721 Spojovací chodník v k.ú. Štýřice - Lipka II malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno IČ 25538543 28. 11. 2017 8. 12. 2017
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 -