Veřejné zakázky

Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách zadávaných statutárním městem Brnem. Primárním cílem těchto stránek je usnadnit veřejnou kontrolu zadaných veřejných zakázek. Stránky obsahují:

Druhy veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách členěny na: