Bytový dům Nováčkova 38, Brno-zařízení sociálních služeb – vnitřní vybavení

Evidenční číslo: OSP-000374
Název: Bytový dům Nováčkova 38, Brno-zařízení sociálních služeb – vnitřní vybavení
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSP
Datum zveřejnění 18. 6. 2020
Termín pro podání nabídek 29. 6. 2020
 
Specifikace veřejné zakázky
Popis zadávací dokumentace
Technická specifikace podrobná specifikace
   
Dodatečné informace
https://ezak.brno.cz/vz00000082
čestné prohlášení
seznam významných zakázek
krycí list nabídky - plátce DPH
krycí list nabídky - neplátce DPH
seznam poddodavatelů
kupní smlouva
 
Kontakt pro podání nabídek
Kontaktní osoba JUDr. Margita Dostálová, advokátka
E-mail
Telefon 604997211
Adresa pro podání Magistrát města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, sekretariát Odboru sociální péče.
 

Zpět