Bytový dům Mostecká 10, Brno-zařízení sociálních služeb – vnitřní vybavení

Evidenční číslo: OSP-000419
Název: Bytový dům Mostecká 10, Brno-zařízení sociálních služeb – vnitřní vybavení
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSP
Datum zveřejnění 11. 8. 2020
Termín pro podání nabídek 24. 8. 2020
 
Specifikace veřejné zakázky
Popis zadávací dolumentace
Technická specifikace podrobná specifikace
   
Dodatečné informace
čestné prohlášení
seznam významných zakázek
krycí list nabídky - plátce DPH
krycí list nabídky - neplátce DPH
seznam poddodavatelů
kupní smlouva
 
Kontakt pro podání nabídek
Kontaktní osoba JUDr. Margita Dostálová, advokátka
E-mail
Telefon 604997211
Adresa pro podání Magistrát města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, sekretariát Odboru sociální péče
 

Zpět