Brno, OK C 01 Vlhká - monitoring a měření na kanalizační síti

 
Evidenční číslo: OI-009011
Datum schválení zadání Radou města Brna: 3. 8. 2011
Název: Brno, OK C 01 Vlhká - monitoring a měření na kanalizační síti
Popis předmětu plnění: Budou provedeny úpravy objektu telemetrie v odlehčovací komoře C01 Vlhká, spočívající v rozšíření objektu pilířového rozvaděče včetně kabeláže k čidlům a budou instalovány nové senzory pro měření průtoku (2 průtokoměry) a hladin (4 hladinoměry) uvnitř OK. Součástí je provedení zkoušek kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628
Ekostavby Brno, a.s. 46974687
Dopravní stavby Brno, s.r.o. 45474281
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 2 665 447,70 Kč
Datum realizace 8. 12. 2011
Datum podpisu smlouvy 19. 8. 2011

Zpět