Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení

 
Evidenční číslo: BO-009028
Datum schválení zadání Radou města Brna: 3. 8. 2011
Název: Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení
Popis předmětu plnění: Zhotovení stavby - „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení“
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: FRAMA spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena včetně DPH 60
lhůta dokončení celé stavby ve dnech 20
délka záruční lhůty v měsících 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
FRAMA spol. s r.o. 44961219
STRABAG a.s. 60838744
KOMFORT a.s. 25524241
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
doc. RNDr. František Vížďa Ph.D.
Ing. Pavel Březa
Mgr. Jitka Ivičičová
Mgr. Jiří Lahoda
Petr Šafařík
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 5. 10. 2011
Cena včetně DPH 59 546 322,50 Kč
Datum realizace 13. 9. 2012
Datum podpisu smlouvy 26. 10. 2011

Zpět