Oprava oken v objektu Husova 12 VŘ č. 81/2011

 
Evidenční číslo: OSM-009058
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Oprava oken v objektu Husova 12 VŘ č. 81/2011
Popis předmětu plnění: V objektu je nutné provést nátěry oken ve 3. a 4. NP. Stávající okna jsou ve velmi špatném stavu, část oken nezle otevřít. Práce budou provedeny dle závazného stanoviska OPP. Předmětem zakázky je tedy: odstranění nátěrů, opálení a obroušení, oprava oken, zabroušení a tmelení, zámečnické opravy kování, opravy parapetů, provedení nátěru oken 2 x základ, 2 x vrchní nátěr, úklid.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: Maltez International, s.r.o., Božetěchova 15/11, 612 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Maltez International, s.r.o., Božetěchova 15/11, 612 00 Brno 25558731
Karel Vanini, Soběšická 53c, 614 00 Brno 62094785
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 15. 6. 2011
Cena včetně DPH 476 610,00 Kč
Datum realizace 30. 8. 2011
Datum podpisu smlouvy 16. 6. 2011

Zpět