Oprava elektroinstalace v objektu Zámečnická 2 VŘ č. 82/2011

 
Evidenční číslo: OSM-009059
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Oprava elektroinstalace v objektu Zámečnická 2 VŘ č. 82/2011
Popis předmětu plnění: Ve společných prostorách objektu je nutné provést opravu elektroinstalace. Práce budou provedeny dle revizní zprávy. Předmětem zakázky je demontáž původních 6 ks elektroměrových skříní, dodávka a montáž nového rozvaděče pro 30 odběrných míst, rozdělení měření el. energie oba výtahy a kotelnu, výměna původních svítidel, doplnění krycích víček aj.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: SPELEX, spol. s r.o., Bosonožské nám. 5, 642 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PRESL s.r.o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno 26915791
SPELEX, spol. s r.o., Bosonožské nám. 5, 642 00 Brno 48529036
MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 25538543
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 15. 6. 2011
Cena včetně DPH 487 052,50 Kč
Datum realizace 30. 8. 2011
Datum podpisu smlouvy 16. 6. 2011

Zpět