Stavební práce v objektu Anenská 10 VŘ č. 84/2011

 
Evidenční číslo: OSM-009062
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební práce v objektu Anenská 10 VŘ č. 84/2011
Popis předmětu plnění: V objektu je nutné provést opravu střešní krytiny a výměnu střešních oken. Stávající střešní krytina je v havarijním stavu, krytina je v celé ploše téměř nefunkční, latění je prohnilé, klempířské prvky jsou prorezavělé. Předmětem zakázky je doplnění izolace v části střechy, doplnění parotěsné folie, výměna klempířských prvků vč. svodů rýn, oprava krovů, laťování, montáž protisněhových zábran, výměna 7 ks střešních oken vč. lemování, manžet, úprava laťování s celkovým zapravením do sádrokartonových podhledů a vymalování dotčených ploch bílou barvou. Předmětem zakázky je zajištění závazného stanoviska OPP MMB a ohlášení prací na SÚ ÚMČ Brno-střed.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PRESL s.r.o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno 26915791
FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno 46905804
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 8. 6. 2011
Cena včetně DPH 1 886 732,00 Kč
Datum realizace 30. 10. 2011
Datum podpisu smlouvy 16. 6. 2011

Zpět