Bezbariérový vstup do objektu Husova 3 (VZ č. 85/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-009063
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Bezbariérový vstup do objektu Husova 3 (VZ č. 85/2011)
Popis předmětu plnění: Do objektu je nutné zajistit bezbariérový přístup k dvornímu traktu objektu, a to přístavbou rampy, která bude překonávat výškový rozdíl (1,79 m) mezi nádvořím a vstupem do objektu. V objektu Husova 3 sídlí mj. Odbor správních činností – Oddělení cestovních dokladů, Odbor vnitřních věcí – Referát státního občanství a matrik, Úřad MČ Brno-střed – Zvláštní matrika. Tyto odbory jsou hojně navštěvovány maminky s kočárky a imobilními občany, v současné době je vstup těchto osob do tohoto objektu složitý. Rampa bude provedena z žárově zinkovaných ocelových svařovacích profilů, pojezdová plocha bude z pozinkovaných poroštových dílců, po obou stranách bude umístěno madlo. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností Pam Arch, s.r.o., dle stavebního povolení a závazného stanoviska OPP MMB.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PRESL s.r.o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno 26915791
MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 25538543
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 8. 6. 2011
Cena včetně DPH 1 229 291,00 Kč
Datum realizace 30. 9. 2011
Datum podpisu smlouvy 10. 6. 2011

Zpět