Stavební práce v objektu Libušina tř. 13 (VZ č. 86/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-009065
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební práce v objektu Libušina tř. 13 (VZ č. 86/2011)
Popis předmětu plnění: U tohoto objektu je nutné provést opravu terasy, která je ve velmi špatném místy až havarijním stavu, hrozí nebezpečí úrazu klientů i zaměstnanců stacionáře. Terasa má poškozenou izolaci po celé ploše, do nosné železobetonové konstrukce zatéká srážková voda, dochází k zatékání vody do objektu, zábradlí je zkorodované a nezajišťuje bezpečnost osob. Předmětem opravy je tedy výměna konstrukčních vrstev skladby terasy vč. hydroizolací a dlažby, osazení nového zábradlí a dešťových žlabů a svodů.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno 60701455
EPIGEN spol. s r.o, Husitská 1762/8a, 612 00 Brno 25349716
DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno 26255618
Jihomoravská stavební s.r.o., Rostěnice-Zvonovice 69, 682 01 28326881
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 8. 6. 2011
Cena včetně DPH 2 271 282,00 Kč
Datum realizace 15. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 10. 6. 2011

Zpět