Stavební práce v objektu Václavská 1 (VZ č. 87/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-009067
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební práce v objektu Václavská 1 (VZ č. 87/2011)
Popis předmětu plnění: Na základě posudku bylo zjištěno narušení statiky výše uvedeného objektu. Stávající stav statiky je dle znaleckého posudku označen jako havarijní. V případě, že by práce nebyly realizovány, hrozí ohrožení života osob a škody na majetku. Předmětem zakázky je tedy stažení objektu v 1. NP, 2. NP a 3. NP, sanace svislých a šikmých trhlin po celé výšce stěny, sanace trhlin nad zaklenutou nikou, nadpraží oken a dveří, sanace svislých trhlin v rozích. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností A + Z PROJEKT TEAM, s.r.o.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno 25597710
W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno 18565832
MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 25538543
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 15. 6. 2011
Cena včetně DPH 2 038 306,00 Kč
Datum realizace 16. 10. 2011
Datum podpisu smlouvy 16. 6. 2011

Zpět