Odstranění přízemních objektů v areálu Pisárecká 11 (VZ č. 113/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-009156
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Odstranění přízemních objektů v areálu Pisárecká 11 (VZ č. 113/2011)
Popis předmětu plnění: V areálu se nachází objekty, které jsou pronajaty a dále objekty které jsou v havarijním stavu a je nutné z důvodu ochrany majetku a osob provést jejich odstranění. Jedná se o odstranění železobetonové střelnice se zděnou administrativní budovou vč. 2 střeleckých tunelů, 9 ks plechových garáží, 2 ks ocelových unimotů s betonovou podlahou a plochu po vyhořelém objektu. Předmětem zakázky je vyřízení demoličního výměru s vypracováním technického postupu, odstranění výše uvedených objektů, odvoz a likvidace suti, odstranění náletovin, po odstranění objektů budou plochy zahrnuty zeminou a osazeny trávním porostem.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno 47911182
PRESL s.r.o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno 26915791
PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 28334043
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 7. 2011
Cena včetně DPH 661 585,00 Kč
Datum realizace 30. 9. 2011
Datum podpisu smlouvy 21. 7. 2011

Zpět