Odstranění montované haly, uniobuňky a plechových skladů v k. ú. Tuřany

 
Evidenční číslo: OSM-009158
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Odstranění montované haly, uniobuňky a plechových skladů v k. ú. Tuřany
Popis předmětu plnění: Odbor správy majetku spravuje sklady v k. ú. Tuřany. Jedná se o montovanou halu postavenou na cizích pozemcích p.č. 409/1, 412/1 vše v k.ú. Tuřany, uniobuňku a 3 ks plechových skladů postavených na pozemku p.č. 412/2 a na cizím pozemku p.č. 412/1 vše v k. ú. Tuřany. Statutární město Brno má uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem výše uvedených cizích pozemků s Katarinu Severa a Mirkou – Laura Severa. Dne 30. 9. 2010 bylo na podatelnu MMB doručeno oznámení o ukončení nájemního vztahu pozemku p. č. 412/1 v k.ú. Tuřany k 30. 6. 2011. Na základě těchto skutečností je nutné provést odstranění montované haly postavené na cizím pozemku vč. uniobuňky a 3 ks plechových skladů. Práce budou provedeny dle PD zpracované Ing. Jiřím Markem a dle souhlasného stanoviska s odstraněním stavby vydaným stavebním úřadem Brno-Tuřany
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: EPIGEN spol. s r.o, Husitská 1762/8a, 612 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
EPIGEN spol. s r.o, Husitská 1762/8a, 612 00 Brno 25349716
MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 25538543
W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno 18565832
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 15. 6. 2011
Cena včetně DPH 2 070 940,00 Kč
Datum realizace 20. 7. 2011
Datum podpisu smlouvy 17. 6. 2011

Zpět