Oprava sociálního zařízení v objektu Zelný trh 13 (VZ č. 116/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-009160
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Oprava sociálního zařízení v objektu Zelný trh 13 (VZ č. 116/2011)
Popis předmětu plnění: Odbor správy majetku spravuje objekt Zelný trh 13, ve kterém sídlí mj. Městská police Brno. V objektu je nutné provést opravu nevyhovujících sociálních zařízení ve 2.NP – 4.NP. Předmětem zakázky je vybourání stávajících obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů, celková oprava rozvodů vody a odpadů, obložení stěn novými obklady, položení nových dlažeb, dodávka nových zařizovacích předmětů, úprava elektroinstalace, oprava omítek, malby a závěrečný úklid.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
EPIGEN spol. s r.o, Husitská 1762/8a, 612 00 Brno 25349716
PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 28334043
W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno 18565832
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 6. 2011
Cena včetně DPH 623 310,00 Kč
Datum realizace 30. 10. 2011
Datum podpisu smlouvy 7. 7. 2011

Zpět