Stavební práce v objektu Běhounská 17 (VZ 117/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-009180
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební práce v objektu Běhounská 17 (VZ 117/2011)
Popis předmětu plnění: objektu je nutné provést opravu fasády, výměnu oken, výměnu nosných prvků balkónových desek a zábradlí. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované Ing. Stanislavou Wewiorovou a dle závazného stanoviska OPP. Práce budou provedeny ve dvou etapách I. etapa (oprava fasády a výměna oken ve dvorní části objektu) bude provedena do 10. 12. 2011, II. etapa (oprava fasády a výměna oken v uliční části objektu) bude provedena do 30. 6. 2012. Stávající okna jsou ve velmi špatném stavu, část oken nelze otvírat, dochází k rozsáhlým únikům tepla. Fasáda objektu je rovněž ve špatném stavu, dochází k jejímu rozsáhlému opadávání.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno 18565832
INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno 47911182
MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 25538543
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Ladislav Borek
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 6. 2011
Cena včetně DPH 5 783 488,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2012
Datum podpisu smlouvy 7. 7. 2011

Zpět