Stavební práce v objektu Husova 12 (VZ č. 118/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-009181
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební práce v objektu Husova 12 (VZ č. 118/2011)
Popis předmětu plnění: Před objektem je nutné provést opravu vstupního schodiště a sanaci obvodového zdiva. U obkladu bočních stěn schodiště dochází k značnému uvolňování a vysouvání. Mezi obklady se nachází cihelné zdivo, které je velmi nekvalitní, nasákavé, dochází k jeho rozpadávání, rovněž dochází k rozpadávání malty. Při posuzování stavu obvodového zdiva byla zjištěna velká vlhkost jak u zdiva v 1. NP tak zdiva v suterénu. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností Pam Arch, s.r.o.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PRESL s.r.o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno 26915791
INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno 47911182
PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 28334043
EPIGEN spol. s r.o, Husitská 1762/8a, 612 00 Brno 25349716
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 6. 2011
Cena včetně DPH 2 304 970,00 Kč
Datum realizace 30. 9. 2011
Datum podpisu smlouvy 7. 7. 2011

Zpět