Stavební práce v areálu Kraví hora 1(VZ č. 119/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-009182
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební práce v areálu Kraví hora 1(VZ č. 119/2011)
Popis předmětu plnění: V objektu č. 35 je nutné provést opravu střechy. Stávající střecha je ve velmi špatném stavu, krovy jsou prohnilé, napadené dřevomorkou, hrozí zřícení střešní konstrukce, laťování je prohnilé, pálená střešní krytina je značně poškozená. Předmětem zakázky je výměna tesařských prvků, impregnace dřevěných prvků proti škůdcům, hydroizolace, oprava klempířských prvků, zpevnění pozednického zdiva, výměna pálené krytiny, oprava komínů atd.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: FRESTA, s.r.o., Řípská 20a, 627 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PRESL s.r.o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno 26915791
FRESTA, s.r.o., Řípská 20a, 627 00 Brno 25596420
MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 25538543
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 6. 2011
Cena včetně DPH 1 671 871,00 Kč
Datum realizace 30. 10. 2011
Datum podpisu smlouvy 7. 7. 2011

Zpět