Oprav v objektu labská 27 VZ č. 121/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-009185
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Oprav v objektu labská 27 VZ č. 121/2011)
Popis předmětu plnění: V objektu je nutné provést výměnu netěsnících oken a dveří za plastová (stávající dřevěná okna nelze otvírat, dochází k rozsáhlým únikům tepla), výměnu zařizovacích předmětů (klosety a pisoáry) a výměnu podlahové krytiny na novou zátěžovou podlahovinu.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PRESL s.r.o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno 26915791
INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno 47911182
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 6. 2011
Cena včetně DPH 578 362,00 Kč
Datum realizace 19. 8. 2011
Datum podpisu smlouvy 7. 7. 2011

Zpět