Brno, Elgartova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti

 
Evidenční číslo: OI-009340
Datum schválení zadání Radou města Brna: 20. 7. 2011
Název: Brno, Elgartova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti
Popis předmětu plnění: Na ulici Elgartově bude rekonstruován vodovod DN 80 v délce 66,45 od křizovatky s ulicí Nováčkovou až po ulici Netušilovu. Vodovodní přípojky budou rekonstruovány v celé délce až po vodoměr. Součástí bude zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí, zkoušky kvality díla, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření hotové stavby.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Dopravní stavby Brno, s.r.o. 45474281
IMOS Brno, a.s. 25322257
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 41601645
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628
D.I.S., spol. s r.o. 46975616
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 952 055,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2012
Datum podpisu smlouvy 29. 7. 2011

Zpět