Oprava VS v Zámečnická 2 (VZ 140/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-009394
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Oprava VS v Zámečnická 2 (VZ 140/2011)
Popis předmětu plnění: Odbor správy majetku spravuje objekt Zámečnická 2 (ve kterým jsou umístěny bytové i nebytové prostory). V současné době probíhá v historickém středu města Brna II. etapa rekonstrukce parovodní sítě a její nahrazení horkovodním rozvodem za účelem zvýšení účinnosti výroby a rozvodu tepelné energie a snižování energetických ztrát. Na základě těchto skutečností je nutné v objektu Zámečnická 2 provést opravu výměníkové stanice.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 7. 2011
Cena včetně DPH 769 275,00 Kč
Datum realizace 15. 10. 2011
Datum podpisu smlouvy 21. 7. 2011

Zpět