Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2012 - 2014

 
Evidenční číslo: OZV-009470
Datum schválení zadání Radou města Brna: 31. 8. 2011
Název: Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2012 - 2014
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je poskytování překladatelských služeb z českého jazyka do angličtiny, němečiny, ruštiny, francouzštiny, italštiny, polštiny a japonštiny nebo naopak a poskytování simultánního nebo konsekutivního tlumočení z českého jazyka do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, italšitny a polštiny nebo naopak.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OZV
Vybraný uchazeč: Ilija Dorovský, Velkopavlovická 4064/2, 628 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší cenová nabídka 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Vít Blaha
Ing. Stanislav Michalík
Pavel Sázavský
PhDr. Mojmír Jeřábek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 16. 11. 2011
Cena včetně DPH 5 400 000,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2014
Datum podpisu smlouvy 15. 12. 2011

Zpět