Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení - výkon TDI

 
Evidenční číslo: BO-009715
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení - výkon TDI
Popis předmětu plnění: Zajištění všech nezbytných prací a výkonů inženýrské činnosti související se zabezpečením stavebního dozoru investora při realizaci stavby. Jedná se o technický dozor.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. Miroslav Hyšpler
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Miroslav Hyšpler 28341848
Ing. Petr Pokorný 46918426
Project Building, s.r.o. 47917431
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 5. 10. 2011
Cena včetně DPH 456 000,00 Kč
Datum realizace 13. 9. 2012
Datum podpisu smlouvy 24. 10. 2011

Zpět