Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62 - výkon TDI

 
Evidenční číslo: BO-009716
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62 - výkon TDI
Popis předmětu plnění: Zajištění všech nezbytných prací a výkonu inženýrské činnosti související se zabezpečením stavebního dozoru investora při realizaci stavby. Jedná se o technický dozor.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. Radomír Hošek
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Petr Pokorný 46918426
Ing. Josef Hradil 46331603
Ing. Radomír Hošek 64475808
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 10. 2011
Cena včetně DPH 205 000,00 Kč
Datum realizace 1. 9. 2012
Datum podpisu smlouvy 25. 11. 2011

Zpět