Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouská 20 - výkon TDI

 
Evidenční číslo: BO-009717
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouská 20 - výkon TDI
Popis předmětu plnění: Zajištění všech nezbytných prací a výkonů inženýrské činnosti související se zabezpečením stavebního dozoru investora při realizaci stavby. Jedná se o technický dozor.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. Petr Pokorný
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Petr Pokorný 46918426
Ing. Josef Hradil 46331603
Ing. Radomír Hošek 64475808
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 1. 2. 2012
Cena včetně DPH 288 000,00 Kč
Datum realizace 14. 3. 2013
Datum podpisu smlouvy 15. 2. 2012

Zpět