Obnova IP - stromořadí na ul. Dlážděná k.ú. Žebětín

 
Evidenční číslo: OŽP-010038
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Obnova IP - stromořadí na ul. Dlážděná k.ú. Žebětín
Popis předmětu plnění: Výsadba 127ks stromů podél komunikace
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŽP
Vybraný uchazeč: Šimek 96 s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
MOP Brno 48910546
Šimek 96 s.r.o. 64509931
Garden studio s.r.o. 60698454
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ladislav Macek
Ing. Martin Vaněček
Ing. Eva Blahoňovská
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 21. 9. 2011
Cena včetně DPH 798 135,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 12. 10. 2011

Zpět