Oprava Kotelny trolejusové vozovny Komín

 
Evidenční číslo: OD-010056
Datum schválení zadání Radou města Brna: 5. 10. 2011
Název: Oprava Kotelny trolejusové vozovny Komín
Popis předmětu plnění: Oprava spočívá ve výměně 2 plynových kotlů o výkonu 300kw z původních 5ti kotlů, včetně výměny komínů.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OD
Vybraný uchazeč: V.I.P. Plus s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
V.I.P. Plus s.r.o. 28262948
CMC Heating, s.r.o. 29230586
SANTOP, s.r.o. 47900300
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Ing. Vladimír Bielko
Bc. Pavel Pospíšek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 5. 10. 2011
Cena včetně DPH 2 359 836,00 Kč
Datum realizace 10. 10. 2011
Datum podpisu smlouvy 7. 10. 2011

Zpět