Dodávka skladovacích prostředků na nebezpečné odpady

 
Evidenční číslo: OŽP-010361
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dodávka skladovacích prostředků na nebezpečné odpady
Popis předmětu plnění: 45 ks kovových skladovacích prostředků odolných povětrnostním vlivům
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŽP
Vybraný uchazeč: DENIOS s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Bc. Ladislav Macek
Ing. Josef Černý
Mgr. Veronika Singrová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 5. 10. 2011
Cena včetně DPH 1 279 800,00 Kč
Datum realizace 15. 12. 2011
Datum podpisu smlouvy 10. 10. 2011

Zpět