Zateplení ZŠ Plovdivská

 
Evidenční číslo: OI-010403
Datum schválení zadání Radou města Brna: 14. 4. 2011
Název: Zateplení ZŠ Plovdivská
Popis předmětu plnění: Jde o stavební úpravy ZŠ, sanace a zateplení obvodového pláště , výměna výplní otvorů , sanace a zateplení střech, přeložení hromosvodné soustavy..
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: 3. FRAMA, spol. s r.o.,
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Sdružení PROMINECON a C.W.R. Czech 25110977
2. STAVOS Brno, a.s., 65277911
3. FRAMA, spol. s r.o., 44961219
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Kratochvíl
Naděžda Křemečková
Ing. Jan Kaucký
Ing.arch. Dagmar Kabeláčová
Mgr. Radim Gold - OIEF
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 6. 2011
Cena včetně DPH 30 476 316,00 Kč
Datum realizace 17. 10. 2011
Datum podpisu smlouvy 27. 7. 2011

Zpět