Zateplení ZŠ Bednářova

 
Evidenční číslo: OI-010405
Datum schválení zadání Radou města Brna: 14. 4. 2011
Název: Zateplení ZŠ Bednářova
Popis předmětu plnění: Jde o stavební úpravy ZŠ, sanace a zateplení obvodového pláště , výměna výplní otvorů , sanace a zateplení střech, přeložení hromosvodné soustavy..
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: RENOMIX s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
RENOMIX s.r.o. 25536711
KOMFORT, a.s 25524241
Sdružení Outulný a SULKO 26230992
ŽSD a.s 64511359
SYNER Morava, a.s 63493675
KELTEX spol. s r.o 42866294
CGM Czech a.s 49973215
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Kratochvíl
Naděžda Křemečková
Ing. Jan Kaucký
Ing.arch. Dagmar Kabeláčová
Mgr. Radim Gold - OIEF
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 6. 2011
Cena včetně DPH 9 091 453,00 Kč
Datum realizace 15. 9. 2011
Datum podpisu smlouvy 19. 7. 2011

Zpět