Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2012

 
Evidenční číslo: KPMB-010527
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2012
Popis předmětu plnění: Vytvoření architektonického řešení a následná realizace expozice města Brna a jeho partnerských měst na veletrhu REGIONTOUR 2012.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Veletrhy Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše celkové nabídkové ceny vč. DPH 60
návrh architektonického a grafikcého řešení expozice 40
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veletrhy Brno, a.s. 25582518
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Mgr František Kubeš
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 16. 11. 2011
Cena včetně DPH 780 257,00 Kč
Datum realizace 11. 1. 2012
Datum podpisu smlouvy 23. 11. 2011

Zpět