Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62

 
Evidenční číslo: BO-010648
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 6. 2011
Název: Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62
Popis předmětu plnění: Zhotovení stavby - „Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62“
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: SYNER Morava a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena včetně DPH 60
lhůta dokončení ve dnech 20
délka záruční lhůty v měsících 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
FRAMA, spol. s r.o. 44961219
SYNER Morava a.s. 63493675
Cooptel, stavební a.s. 25560271
SKR stav, s.r.o. 26961474
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
doc. RNDr. František Vížďa Ph.D.
Ing. Pavel Březa
Mgr. Jitka Ivičičová
Mgr. Jiří Lahoda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 10. 2011
Cena včetně DPH 26 126 753,00 Kč
Datum realizace 31. 8. 2012
Datum podpisu smlouvy 24. 11. 2011

Zpět